İhale İlanı : Hava Filtresi satın alınacaktır (E 43000 tipi lokomotiflerde ve muhtelif tipte araçların bakım ve onarımlarında kullanılmak üzere)TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
E 43000 tipi lokomotiflerde ve muhtelif tipte araçların bakım ve onarımlarında kullanılmak üzere Hava Filtresi satın alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler
1.1. İş sahibi idarenin;
a) Adı : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
b) Adresi : Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar/ALTINDAĞ-ANKARA/TÜRKİYE
c) Telefon numarası : 0312 309 05 15 /4149-4449
d) Faks numarası : 0312 311 53 05
e) Elektronik posta adresi : malzeme@tcdd.gov.tr
f) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı: Uzman İdris YILDIZ, Şube Müdürü Tuncay BİBER
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler
İhale konusu malın;
a) Adı : 2 KALEM HAVA FİLTRESİ
b) KİK kayıt no : 2013/188837
c) Miktarı ve türü : -Kabin Hava Filtresi: 3.200 Adet
-Sentetik Hava filtresi (Elyaf): 310 Rulo (2x20m)
(E 43000 tipi lokomotiflerde ve muhtelif tipte araçların bakım ve onarımlarında kullanılacaktır.)
d) Teslim edileceği yer : TCDD İşletmesi Ana İkmal Merkezi Müdürlüğü Behiçbey/Ankara
e) Diğer bilgiler :
Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler;
a) İhale usulü : Açık İhale Usulü
b) İhalenin yapılacağı adres : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar/Altındağ/ANKARA
c) İhale tarihi : 09/01/2014
d) İhale saati : 14:30
e) İhale komisyonu toplantı yeri : TCDD Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Malzeme Dairesi Toplantı salonu (1118 no.lu oda)

İDARİ SÖZLEŞME
İDARİ ŞARTNAME
TEKNİK ŞARTNAMELER
Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlar