İhale İlanı : Pilot Botu Hizmeti Satın AlınacaktırTCDD Derince Liman İşletme Müdürlüğü
Pilot Botu Hizmeti Satın Alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler
1.1. İş sahibi İdarenin;
a) Adı: TCDD Derince Liman İşletme Müdürlüğü
b) Adresi: D-100 Karayolu DERİNCE / KOCAELİ
c) Telefon numarası:0 262 239 73 00
d) Faks numarası:0 262 223 42 78
e) Elektronik posta adresi : derinceliman@tcdd.gov.tr
f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı :Mustafa ATEŞ/ Operasyon Müdürü.
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler
İhale konusu hizmetin;
a) Adı: Pilot Botu Hizmeti Alımı
b) KİK kayıt no : 2013/190162
c) Miktarı ve türü : 2000 Etap
d) Yapılacağı yer: Darıca Kılavuzluk İstasyonu mevkiinden Darıca demir mevkiine
e) Diğer bilgiler:Gidiş dönüş olmak üzere kılavuz kaptanların gemilere alınıp-verilmesi
Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler:
a) İhale usulü: Açık ihale usulü.
b) İhalenin yapılacağı adres: TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğü
c) İhale tarihi: 06.01.2014 tarih Pazartesi günü
d) İhale saati : 10.30
e) İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu DERİNCE / KOCAELİ

İDARİ SÖZLEŞME
İDARİ ŞARTNAME
TEKNİK ŞARTNAME
Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlar