İhale İlanı : Römorkör Hizmeti Alımı (Yedek Römorkörler İle Birlikte)TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğü
Römorkör Hizmeti Alımı (Yedek Römorkörler İle Birlikte)
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler
1.1. İş sahibi İdarenin;
a) Adı: TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğü
b) Adresi: Derince Liman İşletmesi Müdürlüğü Derince/ Kocaeli
c) Telefon numarası: 0262 239 73 00
d) Faks numarası:. 0262 223 42 78
e) Elektronik posta adresi:
f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Mustafa ATEŞ Operasyon Müdürü
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler
İhale konusu hizmetin;
a) Adı: RÖMORKÖR (YEDEK RÖMORKÖRLER İLE BİRLİKTE) HİZMET ALIMI
b) KİK kayıt no: 2013/189119
c) Miktarı ve türü: Hizmet Alımı
d) Yapılacağı yer: Derince Liman İşletmesi Müdürlüğü
e) Diğer bilgiler: Limana yanaşan veya kalkan gemilerin römorkaj hizmetlerinde kullanılacaktır.
Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler:
a) İhale usulü: Açık ihale usulü.
b) İhalenin yapılacağı adres: TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğü Toplantı Salonu
c) İhale tarihi: 02.01.2014
d) İhale saati: 10:30
e) İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD Derince Liman İşletmesi Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Derince/Kocaeli

İDARİ SÖZLEŞME
İDARİ ŞARTNAME
TEKNİK ŞARTNAME
Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlar