TÜLOMSAŞ bir asrın tecrübesiyle geleceği kuruyorTÜLOMSAŞ bir asrın tecrübesiyle geleceği kuruyor :HaberOrtak.com sitesinde yayınlanan röportaja göre,TÜLOMSAŞ, 119 yıllık tecrübesiyle, hayata geçirdiği ilkler, raylarla birbirine bağladığı kentler ve Türk sanayisine yaptığı katkılarla adını altın harflerle yazdırdığı demir yolu sektöründeki yolculuğuna devam ediyor. TÜLOMSAŞ Genel Müdürü Hayri Avcı, şirketlerini anlatmaya kurulduğu günden başladı ve 2023 yılı hedeflerine dek uzanan konularda bilgiler verdi. TÜLOMSAŞın her zaman yenilik ve gelişimin peşinde ilerlediğini ifade eden Avcı, “Stratejik amacımız; ülkemizde raylı sistemler sektörünün endüstri terminolojisine göre yeniden tanımlanması ve yapılandırılmasıdır” diyor.
Eskişehir’de 119 yıl önce “Anadolu-Osmanlı Kumpanyası” adı altında, Anadolu-Bağdat demiryolunun inşası sırasında buharlı lokomotif ve vagon tamiri ihtiyacını karşılamak üzere Almanlar tarafından yaptırılan bir küçük atölye… TÜLOMSAŞ gibi bir devin doğuş hikayesi buradan başlıyor. Bu küçük atölye yıldan yıla büyüyerek ilk akülü yük araçları, ilk cadde süpürme araçları, ilk otobüs yıkama tesislerinden Devrim otomobiline, ilk kantar imalatından buharlı lokomotiflere oradan elektrikli lokomotiflere ve eğitim, sosyal yaşam ve son olarak denizcilik sektörüne inen upuzun bir yolda binlerce ürün vererek Türkiye’yi kalkındıran kuruluşlar arasında adını yazdırdı.
TÜLOMSAŞ Genel Müdürü Hayri Avcı ile kuruluşlarının ilk gününden bu güne uzanan özel bir söyleşi gerçekleştirdik. Avcı, “119 yıllık tecrübe ve bilgi birikimi ile ülkemizin demiryolu çeken-çekilen araçları ihtiyacını karşılayan büyük bir sanayi kuruluşu olan TÜLOMSAŞ ülkemiz ekonomisine ve istihdama sağladığı katkılar yönü ile bir kamu kuruluşu olarak gurur vericidir. Amacımız 2015-2023 vizyonuna ulaşma yolunda ekonomik parametrelerimizi olumlu yönde katlayarak artıran bir TÜLOMSAŞ’ tır” diyor.
TÜLOMSAŞ gibi köklü bir kuruluşun geçmişten günümüze tarih yolculuğunda bir seyre çıkarsak, tarihe adını yazdırmış önemli başlıklar neler olur?
1894 yılında Almanlar tarafından Anadolu-Bağdat demiryolunun inşası sırasında buharlı lokomotif ve vagon tamiri ihtiyacını karşılamak üzere Eskişehir’de kurulan Anadolu-Osmanlı Kumpanyası adı verilen küçük atölye; bugünkü, TÜLOMSAŞ’ın (Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi) temelini oluşturuyor.
Demiryolu araçları üretimi ve bakımı konusunda 119 yıllık deneyime sahip Türkiye’nin tek lokomotif tedarikçisi olan TÜLOMSAŞ, bölgenin sosyo-ekonomik yapısı üzerinde önemli bir etken ve bölgede sanayileşme evresinin başlamasında ve gelişmesinde de büyük bir itici güç oldu. Ulusal Kurtuluş Savaşı sırasında top kamaları Eskişehir Demiryolu Atölyesinde yapıldı. TÜLOMSAŞ, Türkiye’de çağdaş teknolojiye girişin başlangıcı olarak, tarıma dayalı ekonomiden teknolojiye dayalı ekonomiye doğru ilk adımın atılmasını sağladı.
İlk Türk Otomobili “DEVRİM” 1961 yılında Dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’in talimatı ile 4,5 ay gibi kısa bir sürede motorundan kaportasına kadar tümüyle özgün olarak şirketimizde imal edildi.
TÜLOMSAŞ, taşıdığı sorumluluğun bilinciyle Türkiye’nin ilk akülü yük araçları, ilk cadde süpürme araçları, ilk otobüs yıkama tesislerini üreterek özel sektör girişimcilerine de örnek oldu. 1940 yılında; TÜLOMSAŞ, sanayi için teknik eleman yetiştirmeye başladı. Yetişmiş insan gücü eğitimini sürekli kılabilmek için gündüzlü ve yatılı Çırak Sanat Okulları açılmıştır, Çırak Okulu, hem TÜLOMSAŞ’ın hem de sanayinin kalifiye eleman ihtiyacının karşılanmasına yardımcı oldu. 1946 yılında; TÜLOMSAŞ Eskişehir’i aydınlatmaya başlamıştır. 1946 yılında II. Dünya Savaşı sonrası artan enerji ihtiyacını karşılamak için kurulan kuvvet santralı Eskişehir’in bazı bölümlerini karanlıktan kurtarmıştır. TÜLOMSAŞ sporda ve sosyal hayatta ülkesine renk katmıştır. Türkiye’de ilk kantar imalatı Şirketimizde yapılmış, 1951 yılında ilk mekanik kantar imalatı, lisans veya know-how alınmaksızın şirketimizde gerçekleştirilmiştir. 1957 yılında; Her şeyi ile Eskişehir Cer Atölyesinde imal edilen iki küçük buharlı lokomotif, “Mehmetçik” ve “Efe”, üretilmiştir. İlk lokomotif KARAKURT” raylar üstünde... 1958 yılında, 1915 beygir gücünde, 97 ton ağırlığında, 70 km/h hız yapabilen ilk Türk buharlı lokomotifi KARAKURT üretildi. O yıllardan bu günlere, üreterek, çalışarak, özveri ve bilginin gücüyle buharlı lokomotiften E 68000 tipi elektrikli lokomotife dek gelindi.
TÜLOMSAŞ’ın kuruluşu çok değerli bir misyona dayanıyor. 119 yıl gibi bir geçmişe bakarak bugünün vizyonu ve misyonu hakkında neler söylersiniz?
Kuruluşundan bu yana ülkemizin ana hat ve manevra lokomotifleri ile çeşitli tipte yük vagonlarının ve bu ürünlere ait alt komponentlerinin üretim, bakım, onarım ve revizyon merkezi konumunda olan TÜLOMSAŞ, bu misyonunu en üst düzeyde yerine getirmek üzere faaliyetlerini sürdürmektedir. Öte yandan bu misyonu yanında; demiryolu yan sanayinin oluşturulması ve raylı sistemler kümelenmesi, demiryolu araçları test merkezinin kurulması, yeni nesil lokomotiflerin yerli katkı ile üretilerek ülkemiz hizmetine sunulması, lojistik firmalarının yük vagonu ihtiyaçlarının karşılanması, milli lokomotif projesi tramvay araçları modernizasyonu kapsamında da etkin olarak çalışmalar yürütmektedir. 119 yıllık tecrübe ve bilgi birikimi ile ülkemizin demiryolu çeken-çekilen araçları ihtiyacını karşılayan büyük bir sanayi kuruluşu olan TÜLOMSAŞ ülkemiz ekonomisine ve istihdama sağladığı katkılar yönü ile bir kamu kuruluşu olarak gurur vericidir. Amacımız 2015-2023 vizyonuna ulaşma yolunda ekonomik parametrelerimizi olumlu yönde katlayarak artıran bir TÜLOMSAŞ’ tır.
Sektörel yapılanmada sadece demiryolu sektörüne değil, denizcilik sektörü için de üretim yapmak hedeflenmiş; Van Gölü feribotları için dizel motor seti üretimi başlatılmıştır.
Ar-Ge faaliyetlerinizi hakkında bizleri bilgilendirir misiniz?
Dünya demiryolu pazarında pazar payımızın yükseltilmesi, imalatta yerli oranının arttırılması ve özgün projelerin geliştirilmesi için TÜBİTAK ve Üniversiteler ile işbirliği sürdürülmektedir. Özgün projeler kapsamında halen devam eden önemli projelerimiz: Türkiye’nin İlk Milli Elektrikli Lokomotifinin tasarımı ve üretimine yönelik “E1000 Tipi Elektrikli Lokomotif Geliştirme” Projesi, TCDD’nin desteği ile TÜBİTAK ve TÜLOMSAŞ işbirliği ile sürdürülmektedir. Türkiye’de ilk defa yerlileştirme kapsamında olan ve dünyada birkaç firma tarafından üretilen Cer konvertörü, Merkezi Kontrol Ünitesi, Kumanda Masası ve Cer Kontrol Ünitesi ‘nin tasarımı ve imalatı tamamlanmıştır. Bir diğer projemiz Hafifletilmiş Yük Vagonu Projesi’dir. Halen kullanılan vagonların darası ortalama 24 ton’dur. Bu proje ile vagon darası 19,7 tona indirilmiş olacak ve vagon başına 4,3 ton, 12 vagonluk katar başına 51,6 ton daha fazla yük taşınabilecektir. TCDD’nin desteği ile Hafifletilmiş Yük Vagonu tasarımı ve prototip imalatı projesi kamu projeleri kapsamında TÜLOMSAŞ, İTÜ ve TÜBİTAK işbirliği ile devam etmektedir. Proje çok amaçlı, yeni bir platform vagon tasarımı olup; TCDD ve lojistik firmalarının en çok ihtiyaç duyduğu, en fazla talep ettiği vagon tiplerinden birisidir. Vagonun üretimi sayesinde hem yurt içi hizmetinde çağdaş koşullarda taşıma yapılabilecek, hem de uluslararası piyasada rekabet edecek bir ürün geliştirilerek ülkeye döviz kazandırılacaktır.
Raylı Sistemler Test Merkezi ise TÜLOMSAŞ tarafından desteklenen ve Eskişehir’ de kurulması için çalışılan Ar-Ge ve test merkezi ne yönelik faaliyetlerimiz sürdürülmektedir. Projenin uygulanabilirliği ile ilgili çalışmalar TÜLOMSAŞ
ın liderliğindeki bir ekip tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında Anadolu Üniversitesi tarafından kurulması planlanan Raylı Sistemler Mükemmeliyet Merkezi projesi DPT tarafından onay almıştır. Türkiye’de tek merkez olacaktır. Mükemmeliyet merkezine yönelik çalışmalar Anadolu Üniversitesi, TCDD, TÜLOMSAŞ ve diğer bağlı ortaklıklar ile birlikte sürdürülmektedir. Test merkezinin Alpu ilçesi civarında kurulması için prosedür çalışmaları devam etmektedir.
Yurt içi ve yurt dışı pazarlardaki sektörel faaliyetleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz?
Ürünlerimizi ABD, Irak, İran, Tayland, Fransa gibi ülkelere ihraç etmekteyiz. İhraç ettiğimiz ürünlerin başında lokomotif, lokomotif yedek parçaları, dizel motor, cer motoru ve parçaları gelmektedir.Elektrikli Lokomotifte TÜLOMSAŞ-ROTEM işbirliği ile üretilecek lokomotiflerimiz 2013 yılından itibaren yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda yerini alacaktır. Üç yıl içinde 72 lokomotif üretilmesi hedeflenmektedir.Dizel Elektrikli lokomotifte; TÜLOMSAŞ-GE Ortak İşbirliği ile üretilen ilk lokomotif Eylül ayında Berlin de Uluslar arası demiryolu fuarında pazara sunuluyor. Başlangıç olarak yılda minimum 50 adet lokomotif üretilmesi ile en kısa zamanda yılda 100 lokomotifin üretilmesi hedeflenmektedir.
TÜLOMSAŞ ile GE firması arasında yeni nesil avrupa platformu lokomotiflerin ortak imalatı ile ilgili yapılan “Stratejik Ortaklık Anlaşması” 09.11.2012 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.
Yük Vagonu konusunda müşteri istekleri tam olarak karşılanmaktadır. Yıllık üretimin 1000 adet vagon olarak üretilmesi planlanmaktadır. Ülkemizdeki mevcut sanayi alt yapısı bu imalat için çok uygundur.
Lojistik firmalarının ihtiyacı olan yük vagonları 2007 yılından itibaren Şirketimiz tarafından karşılanmaktadır. çeşitli tipte ( tenteli, konteyner, kayar duvarlı, cevher, sarnıç, tahıl, vb.) yük vagonu ihtiyaçlarını TÜLOMSAŞ karşılamaktadır.
TÜLOMSAŞ Marka Dizel Motorları, denizcilik sektöründe de kalitesiyle iddiasını sürdürüyor. Van Gölü Feribotları için dizel jeneratör seti imalatı; ilk 4 setin imalatı tamamlanmış olup, sevkiyatları yapılmıştır. Türk Loydu tarafından yapılan testlerden başarıyla geçmiştir. 2013 yılı ikinci altı ayında 4 adet jeneratör seti imalatı daha yapılacaktır. Enerji Santralleri için Doğal Gazla çalışan motor imalatı; Avrupa’da yerleşik bir firma ile birlikte, 2750 HP gücünde doğalgaz ile çalışan motor imalatı yapılacaktır. İmalat sürecindeki tedarik işlemlerinin büyük oranda ülkemizdeki yan sanayilerden karşılanmasına yönelik çalışmalarımız sürmektedir. Prototip imalatı dâhil 38 adet motor için sipariş anlaşması imzalanmıştır. Söz konusu motorların prototip imalatına yönelik hazırlıklar sürdürülmekte olup, test işlemlerini müteakip 2014 Yılından itibaren seri imalatına başlanması hedeflenmektedir. Tayland ve Fransa için motor parçaları imalatı yapılmaktadır. Yıllık üretim 100 adet olarak planlanmaktadır.
TÜLOMSAŞ hafif raylı araçlara ait cer motorlarını imal ediyor. Marmaray araçlarına ait cer motorlarının üretimi TÜLOMSAŞ’ ta yapılmaktadır.Yerlileştirme kapsamında TCDD için DE 33000 tipi lokomotiflerde kullanılmak üzere cer motorlarının yerli imalatına başlanmıştır. Ürün başına yüzde 50 tasarruf sağlanmıştır. Yıllık üretim 1000 adet olarak planlanmaktadır
Marmaray araçlarına ait Tekerlek-Aks seti montajı ve Cer motorlu boji montajı TÜLOMSAŞ’ ta yapılmaktadır. Yıllık üretim 5000 adet olarak planlanmaktadır.
Belediyelerin tramvay modernizasyon ve modifikasyon ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Gaziantep Belediyesi için 15 adet tramvay modernizasyonu yapılmıştır.10 adet daha yapılacaktır.
TÜLOMSAŞ olarak 2023 vizyonuna yönelik hedefleriniz nelerdir?
Şirketimizin ürünlerinin dünya markası olmasını ve 2023 yılında ihracat ağırlıklı olarak 1 milyar euro satış cirosunu aşmayı hedefliyoruz. Yan sanayilerimize en az 250 milyon euroluk bir kaynak aktarımının sağlanması, bölgemizin Demiryolu Taşıt Araçları Üretim Merkezi konumuna gelmesini sağlamak ve yaklaşık 30 bin kişinin istihdam edileceği bir sektörün oluşması 2023 hedeflerimizin başında geliyor.
TÜLOMSAŞ olarak stratejik amacımız; ülkemizde raylı sistemler sektörünün endüstri terminolojisine göre yeniden tanımlanması ve yapılandırılmasıdır.
Çevre sağlığı ve ekolojik dengenin korunması gibi önemli konularda ne gibi çalışmalarınız var?
Üretim faaliyetlerin de en iyi teknolojinin çevreyi en az kirleten olduğu bilinciyle; yarının doğasını bugünden korumayı ilke edinen TÜLOMSAŞ; Tanımlanmış her tür sanayi vb. atığının kaynağında ayrıştırılması, azaltılması, çevre yönetmeliklerine uygun koşullarda depolanması ve lisanslı firmalara teslimini büyük bir titizlikle hayata geçiriyor. Bu duyarlılığı ile oluşturduğu yeşil sahalara her yıl yeni alanlar ekleyerek çeşitli kurum ve kuruluşlara örnek oluyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen, çevreyi koruyan çevre bilincini yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar yürüten, çevre mevzuatına uyumlu faaliyet gösteren sanayi tesisleri içinde TÜLOMSAŞ “ Türkiye’nin En Temiz Sanayi Tesisi” olarak gösterilmiş ve Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede TÜLOMSAŞ Eskişehir’deki en başarılı 3 sanayi tesisi arasına girerek Çevre Beratı ile ödüllendirilmiştir.

Kaynak : www.haberortak.com

Reklamlar