Haydarpaşa bölünemez; İstanbul’un terasıHaydarpaşa bölünemez; İstanbul’un terası :Haydarpaşa ile ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, bir çok yapılaşma fonksiyonu getirilen alanın İstanbul’un terası niteliğinde olduğu, doğal afetler sonrasında toplanılacak yer açısından potansiyel oluşturduğuna da dikkat çekildi.

Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubeleri, Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası ve Liman-İş, 2012 yılında onaylanan planın iptali istemi ile İBB ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na dava açtı. İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nde görülen davada Prof. Dr. Hüseyin Cengiz, Prof. Dr. Can Binan ve Yrd. Doç. Dr. Lütfi Yazıcıoğlu tarafından bilirkişi raporu hazırladı. Raporda korumu kurulu kararı ile “Haydarpaşa Garı ile Kadıköy merkez bölgesinin” planlama alanından ayrılması sonucu Üsküdar’daki “Harem ile Haydarpaşa Limanı ve geri sahasının” ayrı bir imar planı kapsamında değenlendirildiği anımsatıldı. Bölgede sit alanlarının yoğun olarak bulunduğuna dikkat çekilerek Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinden itibaren İstanbul tarihinin çok önemli olaylarına tanıklık etmiş Haydarpaşa Garı ve Limanı’nın ulaşımda kilit rol oynadığı vurgulandı. Bütün bu değerler biraraya getirildiğinde Haydarpaşa Gar ve Limanı’nın geri sahası ile birlikte korunmasının bir zorunluluk olduğu belirtildi.

Deprem riski

Harem Alt Bölgesi’nin (Harem otogarı ve otopark) büyük bölümünün jeolojik açıdan yerleşime uygun olmayan alanlarda kaldığı kaydedildi. Burada deprem, tsunami, zeminin sıvılaşması tehlikesi gibi faktörlerin göz önünde bulundurulması gerekirken planda aktif yeşil alan olarak gösterilen parsele her birinin taban alanı 500 metrekareyi aşan, yüksekliği 2 kat olmak koşulu ile sosyal kültürel tesisler yapılabileceği kaydedildi.

Kruvaziyer limanı mı marina mı?

Liman Alt Bölgesi (Haydarpaşa Limanı), plana göre konteynır taşımacılığı, ulusal ve uluslararası yolcu taşımacılığına hizmet verecek kruvaziyer limanın dönüştürülecek. Raporda, Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı’nın burada turizm potansiyelini arttırmak için otel ve marina yapımını gündeme aldığına dikkat çekilerek bu amaçla yük hizmetine son verilmesinin planlandığı belirtildi. Bu durumda plan raporu ile plan uygulama hükümlerinde limana verilecek fonksiyonların birbiri ile çeliştiğine dikkat çekildi. Planın bu açıdan yeterince tartışılmadan aceleyle hazırlanmış olduğu yorumu yapıldı.

Turizm-Ticaret alt bölgesi (Haydarpaya Limanı geri sahası) fonksiyonuna ayrılan alanların jeolojik açıdan yerleşime uygun olmadığı ifade edildi. Yeşil alan olarak değerlendirilmesi gereken alanlara turizm ve ticaret fonksiyonu verilmesinin de çelişkili olduğu söylendi. Ayrıca bu bölgede plan notlarına göre yeni bir merkezi iş alanı oluşacağı bölgeye komşu olan Kadıköy Üsküdar gibi merkezi iş alanları varken yenisine ihtiyaç duyulmadığı vurgulandı.

Garda tadilat

Öte yandan 28 Kasım 2010’da çatısı çıkan yangında kül olan tarihi Haydarpaşa Garı’nın “komple tadilatı” için ihale açıldı. TCDD Emlak ve İnşaat Dairesi’nin 28 Ocak’ta düzenlediği ihale ilanda değişikliğe gidilmesi nedeniyle 25 Şubat’a ertelendi. Garda yapılacak restorasyon kapsamında gar binasının çatısı yenilenecek, dış cephe temizliği ve bakımı yapılacak. Binanın ahşap doğramaları da aslına uygun olarak yenilenecek.

Ücretsiz haber bülteni

Hergün e-postanıza gelsin!İlk yorum yapan olun

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.