İhale İlanı : Aks ve Monoblok Tekerlek satın alınacaktırTCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
Aks ve Monoblok Tekerlek satın alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler
1.1.İş sahibi idarenin;
Adı : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
Adresi : Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar-ALTINDAĞ-ANKARA / TÜRKİYE
Telefon numarası : 90.312.309 05 15 / 4419-4149-4449
Faks numarası : 90.312.311 53 05
Elektronik posta adresi : malzeme@tcdd.gov.tr
İlgili personelin adı-soyadı-unvanı : Çiğdem KARABULUT Mühendis, Tuncay BİBER Şube Müdürü
1.2.İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler
İhale konusu malın;
a. Adı : 300 Adet Aks ve 2000 Adet (Ø 920 mm) Monoblok Tekerlek
b. KİK kayıt no : 2014/10611
c. Miktarı ve türü : (2 Dingilli Yük Vagonları ile Y25 Lsdd Bojili Yük Vagonlarında kullanılmak üzere 22,5 ton dingil basıncı ve 120 km/h hıza haiz tekerlek ve aks)

d. Teslim edileceği yer :
Yerli istekliler için : Yükleme Boşaltma dahil, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Behiçbey-ANKARA Ana İkmal Merkezi Müdürlüğü adresine teslim edilecektir.
Yabancı istekliler için : Yükleme Boşaltma dahil, CIP Derince Limanı İZMİT/TÜRKİYE adresine teslim edilecektir.
e. Diğer bilgiler:
Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler
a. İhale usulü : Açık İhale Usulü
b. İhalenin yapılacağı adres : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Talatpaşa Bulvarı 06330 GAR
ANKARA/TÜRKİYE
c. İhale tarihi : 13/03/2014
d. İhale saati : 14:30
e. İhale komisyonu toplantı yeri : TCDD Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Malzeme Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (1118 no.lu oda)

İDARİ SÖZLEŞME
İDARİ ŞARTNAME
TEKNİK ŞARTNAME
Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.İlk yorum yapan olun

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.