İhale İlanı : Makine Gücü İle Konteyner İçi Doldurma / Boşaltma ve Aktarma Hizmeti AlımıTCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü
Makine Gücü İle Konteyner İçi Doldurma / Boşaltma ve Aktarma Hizmeti Alımı
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler
1.1. İş sahibi İdarenin;
a) Adı: TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü
b) Adresi: TCDD İzmir Liman İşletmesi Alsancak/İZMİR
c) Telefon numarası: 0232 463 16 00 / 391
d) Faks numarası: 0232 463 22 48
e) Elektronik posta adresi:
f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı Serdal ENSARİ, Liman İşl. Müdür Yrd.
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler
İhale konusu hizmetin;
a) Adı: Makine Gücü İle Konteyner İçi Doldurma/Boşaltma ve Aktarma Hizmeti,
b) KİK kayıt no: 2014/8968
c) Miktarı ve türü: Aylık 66.250 Toplam 662.500 Ton 10 (On) Aylık Hizmet Alımı İşi.
d) Yapılacağı yer: TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Alsancak/İZMİR
e) Diğer bilgiler: İhale dokümanında açıklanmıştır.
Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler:
a) İhale usulü: Açık ihale usulü.
b) İhalenin yapılacağı adres: TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü Alsancak/İZMİR
c) İhale tarihi: 13.02.2014
d) İhale saati: 14:00
e) Son teklif verme saati: 14:00
f) İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD İşletmesi İzmir Liman İşletme Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu

İDARİ SÖZLEŞME
İDARİ ŞARTNAME
TEKNİK ŞARTNAME
Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlar