İhale İlanı : Sigortacılık Hizmeti AlınacaktırTCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sigortacılık Hizmeti Alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1 – İdareye ilişkin bilgiler
1.1. İdarenin;
a) Adı: T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) GENEL MÜDÜRLÜK
b) Adresi: TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06330 GAR – ALTINDAĞ / ANKARA
c) Telefon numarası: 3123090515/4254
ç) Faks numarası: 3123126434
d) Elektronik posta adresi: malisigorta@tcdd.gov.tr
e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Tülün YURDAKUL-Şb.Mdr.Yrd.
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2 – İhale konusu işe ilişkin bilgiler
2.1. İhale konusu hizmetin;
a) Adı: Deniz vasıtalarının tekne-sefer, vagonların kaza ve yangın, malzemelerin nakliyat sigortalarının 15/02/2014 tarihi saat 12:00’dan 01/01/2015 tarihi saat 12:00’a kadar 320 (üçyüzyirmi) gün süre ile yaptırılması işi
b) Miktarı ve türü:
-TCDD’ce yurtdışından ithal edilen malzemeler ile yurt içi sevkiyatları kapsayan malzemelerin Nakliyat Sigortalarının 15.02.2014 tarihi saat 12.00’dan 01.01.2015 tarihi saat 12.00’a kadar 320 (üçyüzyirmi) gün,
-TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü hatlarında işletilen 3. şahıslara ait 16 adet vagon ve 3.şahıslara kiraya verilen veya TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünce kiralanan vagonlar ile Tülomsaş,Tüvasaş ve Tüdemsaş Genel Müdürlüklerince imal edilen vagonların test aşaması ve seyrüseferi esnasındaki kasko sigortalarının 15.02.2014 tarihi saat 12.00’dan 01.01.2015 tarihi saat 12.00’a kadar 320 (üçyüzyirmi) gün,
-TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait limanlarda hizmet vermekte olan 13 adet deniz vasıtasının tekne sigortaları ile tekne sigortaları temin olunacak bu vasıtaların bağlı bulundukları liman sahaları dışına çıkmaları halinde sefer sigortalarının, teknelerin 3.şahıslara kiraya verilmesi ve çalışması esnasındaki sigortalarının 15.02.2014 tarihi saat 12.00’dan 01.01.2015 tarihi saat 12.00’a kadar 320 (üçyüzyirmi) gün, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü limanlarında hizmet vermekte olan diğer deniz vasıtalarının liman sahası dışına çıkmaları halinde sefer sigortalarının veya 3.şahıslara kiraya verilmesi ve çalışması esnasındaki sigortalarının 15.02.2014 tarihi saat 12.00’dan 01.01.2015 tarihi saat 12.00’a kadar 320 (üçyüzyirmi) gün,
Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.
c) Yapılacağı yer: TCDD Hatları ve Limanları
ç) Bu bent boş bırakılmıştır.
Madde 3 – İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati
3.1.
a)İhale kayıt numarası:2013/187928
b) İhale usulü: Açık ihale.
c) Tekliflerin sunulacağı adres: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı Sigorta Şubesi (Oda No:3112) – Talatpaşa Bulvarı No:3 Gar Altındağ Ankara
ç) İhalenin yapılacağı adres: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (Oda No:3138) – Talatpaşa Bulvarı No:3 Gar Altındağ Ankara
d) İhale tarihi: 10.01.2014
e) İhale saati: 11:00
f) İhale komisyonunun toplantı yeri: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu Oda No:3138

İDARİ SÖZLEŞME
İDARİ ŞARTNAME
TEKNİK ŞARTNAMELER
Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.İlk yorum yapan olun

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.