Lokomotif raybüs ve tren setlerinin temizliğinin yaptırılması işiTCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü
Lokomotif raybüs ve tren setlerinin temizliğinin yaptırılması işi
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler
1.1. İş sahibi İdarenin;
a) Adı : TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü
b) Adresi : Atatürk Caddesi No:121/A Alsancak /İzmir
c) Telefon numarası : 0 232 464 31 31/4108
d) Faks numarası : 0 232 464 77 98
e) Elektronik posta adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr
f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı : Ali BENİCE Komisyon Büro Şefi.
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler
İhale konusu hizmetin;
a) Adı : TCDD 3. Bölge Cer Müdürlüğü İşyerlerinde Lokomotif, Yolcu Vagonu, Ray Otobüsü, Motorlu Tren DMU Dizileri Ve Jeneratör Vagonlarının Temizliğinin 83 İşçi İle Yaptırılması Hizmet Alımı İşi.
b) KİK kayıt no : 2014/7279
c) Miktarı ve türü : 83 İşçi ve 10 Ay Süreyle.
d) Yapılacağı yer : Halkapınar Loko Bakım Atölye Müdürlüğü, Alsancak, Menemen, Biçerova, Balıkesir, Denizli, Uşak, Bandırma Veya İdarenin İsteyebileceği Diğer Yerlerde Veya Diğer İllerde Yaptırılabilecektir. (Ek. 1 Tablo)
e) Diğer bilgiler : Teknik Şartnamesinde belirtilmiştir.
Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler:
a) İhale usulü : Açık ihale usulü. (TCDD 3/G)
b) İhalenin yapılacağı adres : TCDD İşletmesi: TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No : 121/A 35220 Alsancak/İZMİR
c) İhale tarihi : 11.02.2014
d) İhale saati : 15/00
e) İhale komisyonu toplantı yeri : TCDD İşletmesi. 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Atatürk Caddesi No:121/A 35220 Alsancak/İZMİR

İDARİ SÖZLEŞME
İDARİ ŞARTNAME
TEKNİK ŞARTNAME VE EKLERİ
Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.