İhale İlanı : Yarıklı somun satın alınacaktır (Beton travers imalatında kullanılmak üzere)

TCDD Sivas Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü
Yarıklı somun satın alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler
1.1. İş sahibi idarenin;
a) Adı : TCDD Sivas Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü
b) Adresi : Ankara Bulvarı No:31 58190 / SİVAS
c) Telefon numarası : 0 346 227 03 16-130-158
d) Faks numarası : 0 346 227 07 87
e) Elektronik posta adresi : svsbtf@hotmail.com
f) İlgili personelin adı-soyadı : Mustafa Seçim BÖLÜK
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler
İhale konusu malın;
a) Adı : Yarıklı Somun
b) KİK kayıt no : 2014/9819
c) Miktarı ve türü : 1.000.000 Adet Yarıklı Somun
d) Teslim edileceği yer : TCDD Sivas Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü
e) Diğer bilgiler : Teknik Şartnamesinde belirtilmiştir.
Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler;
a) İhale usulü : Açık İhale Usulü (TCDD Mal ve Hizmet Alım Yön. göre)
b) İhalenin yapılacağı adres : Ankara Bulvarı No:31 58190 / SİVAS
c) İhale tarihi : 06/02/2014
d) İhale saati : 14: 00
e) İhale komisyonu toplantı yeri : TCDD Sivas Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü toplantı salonu


ŞARTNAME
Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.


Demiryolu Haberleri Ara

İlk yorum yapan olun

Yorumlar