İhale İlanı : Kamulaştırma Projelendirme Hizmeti AlınacaktırTCDD 1. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ
Kamulaştırma Projelendirme Hizmeti Alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1 – İdareye ilişkin bilgiler
1.1. İdarenin;
a) Adı: T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi: Gar Binasi 3.Kat Komisyon Bürosu 4 34716 Haydarpaşa – KADIKÖY / İSTANBUL
c) Telefon numarası: 2163378214
ç) Faks numarası: 2163378214
d) Elektronik posta adresi: komisyonsefligi@hotmail.com
e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Suat AKCAN Komisyon Şefi
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2 – İhale konusu işe ilişkin bilgiler
2.1. İhale konusu hizmetin;
a) Adı: KURULUŞUMCA YÜRÜTÜLEN KAMULUŞTIRMA PROJELENDİRME İLAVE
b) Miktarı ve türü:Kuruluşumuzca yürütülen kamulaştırma projelendirme ilave hizmet alımı.
Kamulaştırma hizmetlerinin, hızlı, doğru, eksiksiz ve tekniğe uygun olarak yürütülmesi, ikmali ve arşivlenme hizmetlerinin, yürütülmesi işi.
2 Adet Harita Mühendisi, 2 Adet Harita Teknikeri, 1 Araç (sürücü) ile 01/03/2014 T.den 31/12/2014 T.ne kadar
Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.
c) Yapılacağı yer: TCDD 1.Bölge mıntıkası
ç) Bu bent boş bırakılmıştır.
Madde 3 – İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati
3.1.
a)İhale kayıt numarası:2013/194612
b) İhale usulü: Açık ihale.
c) Tekliflerin sunulacağı adres: TCDD 1. Bölge Mal ve Hizmet Alım ihale Komisyon Bürosu Haydarpaşa /İSTANBUL
ç) İhalenin yapılacağı adres: Gar Binası 3.Kat Komisyon Bürosu Haydarpaşa/İSTANBUL
d) İhale tarihi: 21.01.2014
e) İhale saati: 14:00
f) İhale komisyonunun toplantı yeri: Gar Binası 3.Kat Komisyon Bürosu Haydarpaşa/İSTANBUL

İDARİ SÖZLEŞME
İDARİ ŞARTNAME
TEKNİK ŞARTNAMELER
Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.