İhale İlanı : Beton travers yükleme boşaltma hizmeti satın alınması işiTCDD İşletmesi Sivas 4.Bölge Müdürlüğü
Beton travers yükleme boşaltma hizmeti satın alınması işi
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler
1.1. İş sahibi İdarenin;
a) Adı : TCDD İşletmesi Sivas 4.Bölge Müdürlüğü
Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Başkanlığı
b) Adresi : İstasyon Caddesi TCDD 4.Bölge Müdürlüğü 58030/SİVAS
c) Telefon numarası : 0 346 2217000
d) Faks numarası : 0 346 2237677
e) Elektronik posta adresi : 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr
f) İlgili personelin
adı-soyadı/unvanı : Fikret ATAMTÜRK
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler
İhale konusu hizmetin;
a) Adı : Beton travers yükleme boşaltma hizmeti satın alınması işi.
b) KİK Kayıt no : 2014/10473
c) Miktarı ve türü : 1nci Kısım : B-58 tipi 185.856 adet
2nci Kısım : B-58, B-70 tipi 154.881 adet
Beton travers yükleme boşaltma hizmeti.
d) Yapılacağı yer : TCDD 4.Bölge Yol Müdürlüğü mıntıkası, 1nci Kısım : Erzincan-Geçit istasyonları arası
2nci Kısım : Alp-Erzincan istasyonları muhtelif Km. lerde
e) Diğer bilgiler : Her kısımda en az 2 adet aynı anda 140 HP ve üzeri, en az 2005 model veya daha üst model Ekskavatör çalıştırılacaktır.
İhale konusu işler ile ilgili diğer bilgiler teknik şartnamelerde belirtilmiştir.
Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler:
a) İhale usulü : Açık İhale Usulü.
(4734 sayılı KİK’un 3/g maddesi kapsamında TCDD Mal ve Hizmet Alımları İhale Yönetmeliğinin 15. maddesine göre)
b) İhalenin yapılacağı adres : TCDD 4.Bölge Müdürlüğü İstasyon Caddesi No : 1 PK : 58030- SİVAS
c) İhale tarihi : 25/02/2014
d) İhale saati : 14:00
e) İhale komisyonu toplantı yeri : TCDD İşletmesi Sivas 4.Bölge Müdürlüğü toplantı salonu.
(1.Kat, 34 nolu oda)

TRAVERS YÜKLEME BOŞALTMA
Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.