İhale İlanı : Makineli ray alın kaynağı yapılması işi

TCDD. İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü
Makineli ray alın kaynağı yapılması işi
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler
1.1. İş sahibi İdarenin;
a) Adı : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müd. AFYONKARAHİSAR
b) Adresi : Aliçetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. GAR/AFYONKARAHİSAR
c) Telefon numarası : 0 272 2137621
d) Faks numarası : 0 272 2141943
e) Elektronik posta adresi : http://www.tcdd.gov.tr (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com)
f) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı: Yıldıray BAŞOL – 7. Bölge Yol Müdürü
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler
İhale konusu hizmetin;
a) Adı: Enveriye-Konya hattı Afyon-Akşehir ve Argıthan-Çavuşçugöl istasyonları arası demiryolu hattında 6.666 adet UIC 60 tipi R 260 (900 A) kalitesinde raylarda makineli ray alın kaynağı yapılması hizmet alım işidir.
b) KİK kayıt no: 2014/21753
c) Miktarı ve türü: Toplam 6.666 adet makineli ray alın kaynağı yapılacaktır.
d) Yapılacağı yer: Enveriye-Konya hattı Afyon-Akşehir ve Argıthan-Çavuşçugöl istasyonları arası demiryolu hattında muhtelif yerlerde 120 Km UIC 60 ray profiline sahip R 260 (900 A) kalitesinde raylardan mamul hatta gerilim (stres) alınarak uzun kaynaklı ray oluşturmak için 6.666 adet makineli ray alın kaynağı yapılacaktır.
e) Diğer bilgiler: Hizmetin yürütülmesi sırasında kullanılacak tüm malzeme, alet, edevat ve makineler yüklenici tarafından temin edilecektir.
Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler:
a) İhale usulü: Açık ihale usulü.
b)İhalenin yapılacağı (adres) : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah.
GAR/AFYONKARAHİSAR
c)İhale tarihi : 11/03/2014
d)İhale saati : 14/30
e)İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD. İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Eğitim ve Toplantı
Salonu – GAR/AFYONKARAHİSAR


2014-21753
Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.


İlk yorum yapan olun

Yorumlar