Rayların 36 Metre Boylarında Kesilerek Vagonlara Yüklenmesi ve Yüklenen Rayların Tahliyes İşiTCDD 6.Bölge Müdürlüğü Seyhan/Adana
Rayların 36 Metre Boylarında Kesilerek Vagonlara Yüklenmesi ve Yüklenen Rayların Tahliyes İşi
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler
1.1. İş sahibi İdarenin;
a) Adı: TCDD 6.Bölge Müdürlüğü Seyhan/Adana
b) Adresi: Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/Adana
c) Telefon numarası: 0322 4575354/4249
d) Faks numarası: 0322 4531195
e) Elektronik posta adresi : 6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr
f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Cafer Avar Malzeme Müdürü, Musa Ören Büro Şefi
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler
İhale konusu hizmetin;
a) Adı: BÖLGEMİZ MINTIKASI TAŞOLUK-F.PAŞA-NURDAĞ ARASI YOL YENİLEMEDEN CIKAN 55000 MT/Tül (110000 metre) 49.430 KG/M TİPİ RAYLARIN 36 METRE BOYLARINDA KESİLEREK VAGONLARA YÜKLENMESİ VE YÜKLENEN RAYLARIN TAHLİYESİ İŞİ (Şartnameye göre)
b) KİK kayıt no : 2014/12177
c) Miktarı ve türü: BÖLGEMİZ MINTIKASI TAŞOLUK-F.PAŞA-NURDAĞ ARASI YOL YENİLEMEDEN CIKAN 55000 MT/Tül (110000 metre) 49.430 KG/M TİPİ RAYLARIN 36 METRE BOYLARINDA KESİLEREK VAGONLARA YÜKLENMESİ VE YÜKLENEN RAYLARIN TAHLİYESİ İŞİ (Şartnameye göre)
d) Yapılacağı yer: TAŞOLUK-F.PAŞA-NURDAĞ ARASI
e) Diğer bilgiler:
Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler:
a) İhale usulü: Açık ihale usulü.
b) İhalenin yapılacağı adres: TCDD 6.Bölge Müdürlüğü Binası Toplantı Salonu Kat:1 Seyhan/Adana
c) İhale tarihi: 18.02.2014
d) İhale saati: 14:00 de
e) İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD 6.Bölge Müdürlüğü Binası Toplantı Salonu Kat:1 Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Seyhan/Adana

İDARİ SÖZLEŞME
İDARİ ŞARTNAME
TEKNİK ŞARTNAME
Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.