Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğünün Kurumsal Yapısının İyileştirilmesi ProjesiMFİB Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğünün Kurumsal Yapısının İyileştirilmesi Projesi Teknik yardım ihalesi ile ilgili ön seçim son müracaat tarihi 31 Mart 2014 olarak ilan edildi Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) tarafından gerçekleştirilecek olan, Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün Kurumsal Yapısının İyileştirilmesi Projesi ile ilgili yeni gelişmeler kaydedildi.
Yatırımlar Dergisi’nin aldığı bilgiye göre; söz konusu proje kapsamındaki Teknik yardım ihalesi (EuropeAid/134905/ D/SER/TR) için ön seçim son müracaat tarihi 31 Mart 2014 saat 17.00 olarak ilan edildi. Maksimum bütçesi 2,5 milyon euro olan ihalenin finansmanının yüzde 85’i AB Genel Bütçesinden geri kalanı da öz kaynaklardan karşılayacak. İşin topla msüresi 24 ay olarak belirlendi. İhale ait dokümanlar ve ayrıntılı bilgiler; Merkezi Finans ve İhale Birimi, Sayın Muhsin Altun (PAO – MFİB Başkanı), Eskişehir Yolu 4.Km 2. Cad. (Halkbank Kampüsü) No: 63 C-Blok, 06520 Söğütözü-Ankara adresinden temin edilebilir.
Sözleşme kapsamında; Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğünün kurumsal, teknik ve idari kapasitesinin güçlendirilmesi, demiryolu sektöründe AB mevzuatına (yasamaya ilişkin ve kurumsal) uyumun arttırılması ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na bağlı olan Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün kapasitesini geliştirme yoluyla rekabetçi, şeffaf ve etkili bir demiryolu sektörünün oluşturulmasını kolay laştırılacak. Seçilecek danışman aşağıdaki konular ile ilgili teknik destek sağlayacak.
– Güvenli bir demiryolu ulaşım sistemi kurulumu ile ilgili kapasite geliştirilmesi,
– Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün düzenleyici işlevlerinin arttırılması,
– Kamu hizmeti sözleşmelerinin üretilmesi,
– Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü personeli ve hükümet kurumlarında çalışan diğer ilgili memurlar için kapasite geliştirme aktivitelerinin sağlanması,
– Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğünün rolünü ve Türkiye’deki lojistik hizmetlerine katkı sağlama amaçlı hedeflerini tanımlamak için strateji belgesi hazırlanması, Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün desteklenmesi/tanıtılması, hizmetleri ile ilgili bilgi verilmesi işleri.
Ref.: Yatırımlar Dergisi 1169/17 Şubat 2014 (GB)

Reklamlar