İhale İlanı : Mesh branda baskısı yapılması ve yerlerine asılması işi ( Ankara, İstanbul, Eskişehir ve Konya’da asılmak üzere)

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
Mesh branda baskısı yapılması ve yerlerine asılması işi
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler
1.1. İş sahibi idarenin;
a) Adı : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
b) Adresi : Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar/Altındağ/ANKARA
c) Telefon numarası : 0312 309 05 15/4319-4573
d) Faks numarası : 0312 311 13 06
e) Elektronik posta adresi : alimkemer@tcdd.gov.tr
f) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı: Alim KEMER Şube Müdürü
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler
İhale konusu malın;
a) Adı : 2014 yılında ağırlıklı olarak Ankara, İstanbul, Eskişehir ve Konya’da asılmak üzere toplam 3300 m2 mesh branda baskısı yapılması ve yerlerine asılması
b) KİK kayıt no : 2014/30487
c) Miktarı ve türü : 3300 m2 mesh branda baskısı yapılması ve yerlerine asılması
d) Teslim edileceği yer : Teknik şartnamesinde belirtilmiştir.
e) Diğer bilgiler
Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler;
a) İhale usulü : Açık İhale Usulü
b İhalenin yapılacağı adres : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar/Altındağ/ANKARA
c) İhale tarihi : 25.03.2014
d) İhale saati : 14.00
e)İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Yolcu Dairesi Başkanlığı Mal ve Hizmet Alım Satım İhale Komisyonu Yolcu Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu(4030 no.lu oda)


İDARİ SÖZLEŞME
İDARİ ŞARTNAME
TEKNİK ŞARTNAME
Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.sohbet

İlk yorum yapan olun

Yorumlar