İhale İlanı : Beton Travers Satın Alınacaktır

Beton Travers Satın Alınacaktır
T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) GENEL MÜDÜRLÜK


250.000 adet 60 E1’lik raya uygun ön germeli B70 beton travers alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2014/37610
1-İdarenin
a) Adresi : TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06280 GAR ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3123090515 – 3123115305
c) Elektronik Posta Adresi : malzeme@tcdd.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
60 E1′ lİk raya uygun HM Skl14 tipi elastik bağlantılı ön germe-ön çekmeli beton travers
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Yerli istekliler için;Pamukova ve Bilecik istasyonlarına 20.000 adet, Beylikköprü ve Yunusemre istasyonlarına 70.000 adet, Uşak ve Eşme istasyonlarına 60.000 adet, Afyon şehir ve Akşehir istasyonlarına 60.000 adet, ve Nusrat ve Dursunbey istasyonlarına 40.000 adet travers teslimat yapacaktır. Yabancı İstekliler İçin: CIP olarak, Pamukova ve Bilecik istasyonlarına 20.000 adet, Beylikköprü ve Yunusemre istasyonlarına 70.000 adet, Uşak ve Eşme istasyonlarına 60.000 adet, Afyon şehir ve Akşehir istasyonlarına 60.000 adet, ve Nusrat ve Dursunbey istasyonlarına 40.000 adet travers teslimat yapacaktır.
c) Teslim tarihi : Yerli İstekliler İçin: Yüklenici 1. Parti 50.000 adet traversi sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 45 takvim günü içerisinde takip eden 2. parti 50.000 adet, 3. parti 50.000 adet, 4. parti 50.000 adet ve 5. parti 50.000 adet beton traversleri de 30’ar takvim günü arayla imal edip muayene ve kabul işlemleri için hazır hale getirip TCDD?ye muayene ve kabul için bildirecektir.(imalat için toplam süre 165 takvim günüdür.)Her partinin muayene kabul işlemlerinin olumlu olarak tamamlanmasına müteakip TCDD tarafından Yükleniciye sevk yerleri bildirilecek ve bu bildirimi takip eden 45 takvim günü içerisinde traversler TCDD’ce belirtilen sevk yerlerine yüklenici firma tarafından nakliyeleri yapılarak teslim edilecektir, traverslerin şantiye sahalarındaki istasyonlara nakliyeleri tamamlanıp, TCDD elemanlarınca tutanak altına alınacaktır. Bu işlem 5 parti travers içinde aynı şekilde yapılacaktır. (Teslim yerindeki boşaltma ve istifleme yükleniciye aittir.) Kısmı teklif verilmesi durumunda 0-50.000 travers 1. Parti, 50.001-100.000 travers 2. Parti, 100.001-150.000 travers 3. Parti, 150.001 -200.000 travers 4. Parti ve 200.001-250.000 travers 5. Parti teslim koşulları geçerli olacaktır. Yabancı İstekliler İçin: Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasını müteakip sözleşmenin ödeme maddesine istinaden tesis edilecek akreditifin açıldığının yüklenicinin ülkesindeki muhabir bankaca yükleniciye bildirilmesi tarihinden itibaren 45 takvim günü içerisinde 1.Parti 50.000 adet traversi, takip eden 2. parti 50.000 adet, 3. parti 50.000 adet, 4. parti 50.000 adet, 5. parti 50.000 beton traversleri de 30’ar takvim günü arayla imal edip muayene ve kontrole hazır hale getirecektir. TCDD?ye muayene ve kabul için bildirecektir. (imalat için toplam süre 165 takvim günüdür.) Her partinin muayene kabul işlemlerinin olumlu olarak tamamlanmasına müteakip TCDD tarafından o partinin Yükleniciye sevk yerleri bildirilecek ve bu bildirimi takip eden 10 takvim günü içerisinde yüklenici CIP/ Pamukova-İnönü, Beylikköprü-Yalınlı, Alaşehir-Uşak, Afyon-Akşehir, Argıthan-Ilgın ve Gökçedağ-Nusrat istasyonlarına (TCDD nin bildirdiği teslim yerlerine)CIP/TURKİYE olarak o patiye ait traversleri gönderecektir. İzmir Limanında gümrük işlemlerinin TCDD tarafından tamamlanmasına müteakip gümrüklü sahada malzeme Yükleniciye( bundan sonra tüm masraflar ve sorumluluk yükleniciye aittir.) teslim edilecek, (teslim yerine kadar sigorta işlemleri yapılarak (sigorta ödemeleri yüklenici tarafından yapılacaktır.)) 45 takvim günü içerisinde traversler TCDD’ce belirtilen sevk yerlerine yüklenici firma tarafından nakliyeleri yapılarak teslim edilecektir, traverslerin şantiye sahalarındaki istasyonlara nakliyeleri tamamlanıp, TCDD elemanlarınca tutanak altına alınacaktır. Bu işlem 5 parti travers içinde aynı şekilde yapılacaktır. (Teslim yerindeki boşaltma ve istifleme yükleniciye aittir.) Kısmı teklif verilmesi durumunda 0-50.000 travers 1. Parti, 50.001-100.000 travers 2. Parti, 100.001-150.000 travers 3. Parti, 150.001 -200.000 travers 4. Parti ve 200.001-250.000 travers 5. Parti teslim koşulları geçerli olacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu(1118 no.lu oda)
b) Tarihi ve saati : 03.06.2014 – 10:00

ihale_dokumani_2014_37610

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.İlk yorum yapan olun

Yorumlar