İhale İlanı : Patinaj Kumu Satın AlınacaktırTCDD İşletmesi 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Patinaj Kumu Satın Alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler
1.1. İş sahibi idarenin;
a) Adı : TCDD İşletmesi 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Mal ve Hizmet Alım
İhale Komisyonu
b) Adresi : Behiçbey / ANKARA
c) Telefon numarası : 0312 211 14 49
d) Faks numarası : 0312 211 12 25
e) Elektronik posta adresi : www.tcdd.gov.tr
f) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı: Basri MELETLİ/Komisyon Şefi
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler
İhale konusu malın;
a) Adı : SEYRÜSEFER HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 1.205.000.-KG PATİNAJ KUMU ALIMI
b) KİK kayıt no : 2014/43018
c) Miktarı ve türü : 1.205.000.-KG PATİNAJ KUMU
d) Teslim edileceği yer : TCDD 2. Bölge Müdürlüğüne bağlı işyerlerine alınacak Patinaj Kumu Dağıtım Planı: Ankara Loko Bakım (150.000.-KG), Çankırı Cer Atölye (200.000.-KG), Eskişehir Depo (20.000.-KG), Kayseri Depo (150.000.-KG), Karabük Depo (500.000.-KG), Çatalağzı Depo (35.000.-KG) ve Irmak Depo (150.000.-KG) olup toplam 1.205.000.-KG patinaj kumu teknik şartnameye uygun olarak teslim edilecektir.
e) Diğer bilgiler : Teknik şartnamede belirtilmiştir.

Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler;
a) İhale usulü : Açık İhale Usulü (3 (g) 15. Maddesi)
b) İhalenin yapılacağı adres : TCDD İşletmesi 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Mal ve Hizmet
Alım İhale Komisyonu Behiçbey/ ANKARA
c) İhale tarihi : 29.04. 2014
d) İhale saati : 10.00
e) İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD İşletmesi 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Toplantı Salonu

2014-43018 PATİNAJ KUMU

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Ücretsiz haber bülteni

Hergün e-postanıza gelsin!İlk yorum yapan olun

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.