3.Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi Trabzon’da Başladı

3.Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi Trabzon’da Başladı :Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Lojistik Derneği organizasyonunda düzenlenen 3. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi Trabzon’da başladı.
Katılımcılar açılışta, Soma da hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kongre Merkezi’nde bu sabah açılış konuşmaları ile başlayan kongrede Türkiye’deki lojistik sektöründe çalışmaları bulunan akademisyenler iki gün boyunca çeşitli oturumlarda bildiriler sunacak.
Lojistik Derneği Başkanı Prof. Dr. Gülçin Büyüközkan, Türkiye’de lojistik ve tedarik sektörünün verimliliğe odaklanması gerektiğini belirterek ilki 2012’de Konya, 2013’de Aksaray ve 2014’de Trabzon’da toplanan sektör taraflarının geleceği planlamaya çalıştığını aktardı. Trabzon toplantısının yenilikçilik ana temasının işlendiğini aktardı.
TRABZON LOJİSTİK MERKEZ’DE BAŞARILI OLDU
3. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi açılış konuşmalarında Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, lojistik merkez çalışmalarında Trabzon’da müthiş bir ivme kazanıldığını söyledi. Hacısalihoğlu, lojistik merkezler konusunda merkezi yönetim konusunda koordinasyonun önemli olduğuna dikkat çekerek sektör ile ilgili beş bakanlığın bulunduğunu, sürecin hızlanması, dünyadaki gelişmelerin yakalanabilmesi açısından yasal altyapı ve sorumlu bakanlık konusunda daha net adımlar atılması gerektiğini söyledi.
Trabzon’da gerçekleştirilen 3. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi’nde sunulan 100’ün üzerinde ki akademik bildirinin sektörün geleceğinin yapılandırılması açısından çok kıymetli olduğunu ifade eden Hacısalihoğlu, sunumlarda yeniliklerin gündeme getirilip destekleneceğini kaydetti. Hacısalihoğlu, “Tabanda, tedarik zincirinde iyileştirmelerin üretimden son tüketiciye kadar olan süreçte maliyetlerin düşürülmesi basit anlamda rekabette avantaj kazandıracaktır. Günümüzde üretim Çin’e kaymıştır. Bu kayma ile beraber standartlar da değişimler yaşanmaktadır. Lojistik hatlar, ulaşım güzergâhları değişmiştir. Gelişmiş ülkelerdeki üretimde tembellik bu değişimleri yaşatmaktadır. Özellikle Avrupa Ülkelerindeki sosyal desteklerin aşırı olması o ülkelerin üretim yapılarında da değişimlere yol açmaktadır” dedi.
Konuşmasının devamında, lojistik sektörde ülkenin ve bölgenin durumu, bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında da bilgilendirmede bulunan Hacısalihoğlu Trabzon’un İpekyolu’nun Karadeniz’e açılan son nokta olarak tarihte yerini aldığını, Avrupa’nın üretimlerinin en güvenli ve kısa olan bu hat üzerinden doğuya aktarıldığını anımsattı. Burada özellikle güvenliğin çok önemli olduğuna işaret eden Hacısalihoğlu, Trabzon’un dünyada yaşayan en eski şehirlerden biri olmasının bu hat üzerinde gerçekleştirilen ticaret avantajı ile olduğunu dile getirdi.
TRABZON LOJİSTİK MERKEZİ GELİŞİM STRATEJİLERİNE İŞLEDİ
Trabzon’un bir lojistik merkez olmasının kaçınılmaz olduğunu ifade eden M. Suat Hacısalihoğlu, “Trabzon Gelişim Stratejileri- 2023” çalışmasını tamamlayan Lojistik merkezin bir başlık olarak ele alındığını da hatırlattı. Aktarma istasyonları hariç Türkiye’de üç büyük lojistik merkeze şiddetle ihtiyaç olduğunun altını çizen Hacısalihoğlu şöyle konuştu:
“ Kuzeyde Trabzon, Güney’de Mersin ve Batı’da Tekirdağ’dır. Bu Bu iller yakın komşu ülkelere ve coğrafyalardaki hinterlantları ile önemli pozisyondadırlar. Ulaşımda ve rekabette ciddi avantajlar sağlamaktadırlar. Trabzon tarihe baktığımızda güvenli ve sürdürülebilir bir lojistik merkez olmuştur. Kaf1kaslara, Türk cumhuriyetlerine, Rusya’nın belirli bir bölümüne, İran’ı dikkate aldığımızda lojistik avantajlar bulunmaktadır.”
Hacısalihoğlu, Artık ülkelerin lojistikte ortak kombinasyonları uygulayabildiğini, örnek olarak Afganistan’daki NATO askeri kuvvetlerinin uzakla Trabzon’a, buradan da denizyolu ile Almanya’ya gönderilmesine işaret etti. Buradaki en önemli unsurun güvenlik olduğunun unutulmaması gerektiğini anımsattı. Gelecekte hava yolu taşımacılığının ön plana çıkacağını dile getirdi.
Lojistikte zaman ve güvenliğin çok önemli olduğuna dikkat çeken TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, bu kapsamda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Türkiye’nin bütün sınır kapılarını modernize etmekte olduğunu, zaman kaybını ortadan kaldırdığını ve maliyetlerin düşürüldüğüne dikkat çekti. Bütün kapıların modernizasyonu yanı sıra ülkeye yeni kapılar da kazandırıldığını vurguladı.
Trabzon Lojistik Merkez ile Yatırım Adası ve Endüstri Bölgesi’nin bir bütün olarak düşünülmesi gerektiğini ifade eden Hacısalihoğlu, atılan adımların doğruluğunun gelen talepler ile ortaya çıktığını kaydetti. Hacısalihoğlu şunları söyledi: “ Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan büyük bir heyecanla ilgilendiği Yatarım Adası ve Endüstri Bölgesi projesi için pazarın ne olacağını, bu konuda bir takip yapılmasını ve talep toplanmasını istemişti. Bu güne kadar yaptığımız ulusal ve uluslararası çalışmalarda talebin çok yüksek olduğunu gördük. Burada kamunun üzerine düşen görevi yapmasını bekliyoruz. “
LOJİSTİK, DÜNYA’DA 15 TRİLYON DOLARA ULAŞAN SEKTÖR OLDU
Kongre düzenleyici kurumlarından biri olan Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Çetin Oktay Kaldırım, dünya ölçeğinde öne çıkan üç ana sektörden biri olan Lojistik ve tedarikin yaklaşık 15 trilyon dolar ciroyu yakaladığına dikkat çekti.
Kaldırım, coğrafi olarak lojistik ve tedarik zincirinde kesişme noktasında bulunan Türkiye’nin jeopolitik anlamda da önemli olduğunu, enerji, ulaşım gibi koridorların üzerinde bulunduğunu ve bugüne kadar ciddi önem verilmediğini vurguladı. 2023 stratejisi kapsamında 500 milyar dolar gibi ihracat rakamı hedeflendiğini bu destekleyecek ihracat, ulaşım ve yüksek katma değerli sanayi ürünleri üretimi stratejilerinin de ortaya konduğunu kaydetti. Kaldırım,” Bu hedeflerin realize edilmesinde ulusal kalkınma planları hazırlanmaktadır. 2014-20123 Bölgesel Kalkınma Planı hazırlanmıştır. 2023 stratejileri, hedefleri Türkiye’nin global ekonomik pazardan alacağı pay ve dünyanın ilk on ekonomilerinden biri olunması lojistik üs olunması ile bağlantılıdır” dedi.
DOKA Genel Sekreteri Çetin Oktay Kaldırım, Lojistik sektör açısından merkez olmanın önemli olduğuna dikkat çekerek Trabzon’un merkez olma değeri bulunduğuna, 2010’da başlanan yerel aktörler ile çalışmaların uluslararası alandaki başarılı örnek çalışmaların incelenmesi ile desteklendiğini, nihayetinde ise Lojistik Master Planı’nın hazırlandığını anımsattı.
Doğu Karadeniz’de yürütülen bu çalışmaların ülkenin diğer bölgeleri tarafından da takip edildiğini ifade eden Kaldırım, “Sonuç olarak Lojistik ve Tedarik sektöründe Ulusal Strateji ’de ortaya çıkıyor.” şeklinde konuştu.
Trabzon Lojistik Merkezi Projesi’nin Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a sunulduğunu, çok isabetli görülen projenin Trabzon ve Rize arasında sınır olan 0f- İyidere mevkiine konumlandırıldığını dile getirdi. Kaldırım, “ Trabzon ve Rize illerinin kesiştiği bu alan arkasında Erzurum’a açılan Ovit tüneli gibi çok büyük bir projeye yakınlığı ile de çok büyük önem kazanmıştır. Yakın coğrafyada Kafkaslar ile yakın ve Orta Avrupa arasında uluslararası düzeyde fonksiyon ve hizmet verecektir” ifadelerini kullandı.
YENİ NESİL LOJİSTİK MERKEZLER
Lojistik merkezlerin dış ülkelerdeki tarihinin çok eski olduğuna vurgu yapan DOKA Genel Sekreteri Kaldırım, yeni nesil lojistik merkezlerin gündeme geldiğini, tedarik ve ulaşım hizmetlerinin karşılanmasının öncelikli hale geldiğini, rekabetin çok arttığı dünya da artık yeni nesil lojistik merkezlerin işlevinin de arttığına dikkat çekti. .
Lojistik merkez olarak önem taşıyan ülkelerdeki örneklerin incelendiğini ifade eden Kaldırım, Almanya örneğinin yeni nesil lojistik merkezler arasında ideal olduğunu vurguladı. Kaldırım, şöyle konuştu:
“Almanya örneği 20 metre deniz derinliği olan liman, hemen arasında depolama merkezleri, üretim merkezleri, hizmet sektörü, yaşam alanları gibi çok fonksiyonlu birbirini destekleyen merkezler ön plana çıktı. Benzeri bir çalışma da Dubai de incelendi. Başlangıçta fizibil gösterilmeyen lojistik merkez zamanla çok başarıya ulaştı ve dünyanın en büyük 6. Lojistik merkezi oldu. Havaalanı ve karayolu yapılarak destekleniyor.”
TRABZON’UN EKSİĞİ DEMİRYOLU
Genel Sekreter Çetin Oktay Kaldırım, lojistik açıdan Trabzon’un güçlü altyapıya sahip olduğunu, tartışılmakta olan bir demiryolu bağlantısının eksikliği bulunduğunu ifade ederek, “ Trabzon havaalanı 2. pisti ile genişleyecektir. Aynı zamanda Giresun ve Rize havaalanları da yapılmaktadır. Karadeniz Sahil Yolu doğu-batı aksında ciddi bir altyapı olmuştur. Kuzey-güney aksı yapım aşamasındadır. Demiryolu bu anlamda bölge için çok önemlidir. Fizibil olacaktır. Müthiş bir altyapı var burada. Yeni nesil lojistik merkezlerden biri burada kurulacak. Birbiri ile paralel olarak çalışacak olan üretim merkezi anlamında burada yatırım adası ve endüstri bölgesi hayata geçirilecektir” şeklinde konuştu.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, 3. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi için KTÜ, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Lojistik Derneğinin bir araya gelmesinin çok önemli olduğuna dikkat çektiği konuşmasında, “Bilgi üretenler ve piyasa düzenleyicileri bu kongre de bir araya gelmiştir. Sorunlara çözüm getirileceğini ve yeniliklerin ülkeye taşınacağına inanıyorum” dedi.
ALMANYA’DAN SONRA NORVEÇ SIRADA
Trabzon Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin’de, Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresinin 3.’sünün Trabzon’da yapılmasının çok önemli bulduğunu söyledi. Trabzon’un bu sektörün önemini algılamış ve öğrenmiş bir kent olduğunun altını çizdi. Ertekin, “Trabzon lojistik birikimi olan bir ildir ”dedi.
Trabzon’un, karayolu, havayolu ve denizyolu konumunun çok önemli olduğunu anımsatarak özellikle NATO Askeri malzemelerinin Afganistan’dan taşınmasında Trabzon’un bir üs olarak kullanılmakta olduğunu söyleyerek, “ Bugün Almanya kullanıyor. Norveç talep etti. Belki ABD’de kullanacak. Ancak Türkiye, lojistik olarak dünya ölçeğinde istediğimiz noktada değiliz. Sektördeki yenilikler ve rekabetteki avantajları kazanmak için bu sektörde daha iyi organize olmamız için bu kongre ülkemize çok yararlı olacaktır“ şeklinde konuştu.Demiryolu Haberleri Ara

İlk yorum yapan olun

Yorumlar