İhale İlanı : Mobil rıhtım vinci kiralanacaktırTCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü
Mobil rıhtım vinci kiralanacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler

1.1. İş sahibi İdarenin;

a) Adı: TCDD HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi: Harem İskele Caddesi Haydarpaşa İstanbul

c) Telefon numarası: 0216 348 80 20- 4707

d) Faks numarası:0 216 345 17 05

e) Elektronik posta adresi : alizengin@tcdd.gov.tr

f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı : Ali ZENGİN Liman Servis Şefi

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler

İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Limanımıza yanaşan konteyner gemilerinden, gemiden karaya veya karadan gemiye konteyner yükleme ve boşaltılmasında ve konteyner dışı ağır yüklerin elleçlenmesinde kullanılmak üzere mobil rıhtım vinci (Mobile Harbour Crane ‘’MHC ‘’) kiralanması işidir.

b) KİK kayıt no :2014/45877

c) Miktarı ve türü: Yıllık işlem hacminin;

15.000 adet dolu konteyner,

10.500 adet boş konteyner,

1000 adet gemi ambar kapağı,

300 adet şifting,

200 adet standart dışı konteyner olmak üzere toplam 27.000 adet olacağı tahmin edilmekte olup, eksik veya fazla olmasından Limanımız sorumlu değildir.

d) Yapılacağı yer: Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü Sahası

e) Diğer bilgiler. Teknik şartnamede belirtilmiştir

Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler:

a) İhale usulü: Açık ihale usulü.

b) İhalenin yapılacağı adres: TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü

c) İhale tarihi :03/06/2014

d) İhale saati:.14:00

e) İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü

Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Toplantı Salonu

İDARİ ŞARTNAME

SÖZLEŞME TASARISI

TEKNİK ŞARTNAME

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Ücretsiz haber bülteni

Hergün e-postanıza gelsin!İlk yorum yapan olun

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.