İhale İlanı : Piston Segmanı AlınacaktırTCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
Piston Segmanı Alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler

1.1.İş sahibi idarenin;

Adı : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

Adresi : Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No:3

Gar-ANKARA / TÜRKİYE

Telefon numarası : 90.312.309 05 15 / 4419-4149-4449

Faks numarası : 90.312.311 53 05

Elektronik posta adresi : malzeme@tcdd.gov.tr

İlgili personelin adı-soyadı-unvanı : Çiğdem KARABULUT Mühendis, Tuncay BİBER Şube Müdürü

1.2.İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler

İhale konusu malın;

a. Adı : 3 Kalem Piston Segmanı

b. KİK kayıt no : 2014/57761

c. Miktarı ve türü : Teşekkülümüz parkında mevcut DE 9500 ve DE 11000 tipi lokomotiflere ait MTU 8V 396 TC13 tipi dizel motorların bakım ve onarımlarında kullanılmak içindir.

d. Teslim edileceği yer :

Yükleme Boşaltma dahil, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Behiçbey-ANKARA Ana İkmal Merkezi Müdürlüğü adresine teslim edilecektir.

e. Diğer bilgiler:

Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler

a. İhale usulü : Açık İhale Usulü

b. İhalenin yapılacağı adres : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü – Anafartalar Mahallesi, Hipodrom

Caddesi, No:3, Gar-Altındağ/ANKARA/TÜRKİYE

c. İhale tarihi : 20/06/2014

d. İhale saati : 14:30

e. İhale komisyonu toplantı yeri : TCDD Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Malzeme Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (1118 no.lu oda)

İDARİ SÖZLEŞME

İDARİ ŞARTNAME

TEKNİK ŞARTNAME

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlar