İhale İlanı : Balast Temini İşi

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
Balast Temini İşi
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLARMadde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler
1.1. İş sahibi idarenin;
a) Adı : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
b) Adresi : Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar/Altındağ/ANKARA
c) Telefon numarası : 0312 309 05 15/4129-4399
d) Faks numarası : 0312 311 53 05
e) Elektronik posta adresi : malzemesiparis@tcdd.gov.tr
f) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı: Gülhan ÇAVUŞOĞLU Şube Müdürü
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler
İhale konusu malın;
a) Adı : Balast Temini İşi
b) KİK kayıt no : 2014/70661
c) Miktarı ve türü : 6.Bölge Müdürlüğü ihtiyacı 55.000 m3 Balast
(Kardeşgediği istasyonunda 20.000 m3 ve Çakmak istasyonunda 35.000 m3 olmak üzere toplam 55.000 m3 )
d) Teslim edileceği yer : İhtiyaç Listesinde belirtilmiştir.

Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler;
a) İhale usulü : Açık İhale Usulü
b İhalenin yapılacağı adres : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar/Altındağ/ANKARA
c) İhale tarihi :24.07.2014
d) İhale saati : 10:00
e)İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD İşletmesi Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Malzeme Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu(1118 no.lu oda)

TEKNİK ŞARTNAME

SÖZLEŞME TASARISI

İDARİ ŞARTNAME

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Armin
sohbet

İlk yorum yapan olun

Yorumlar