İhale İlanı : Agrega Satın alınması İşiTCDD İşletmesi Sivas Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü
Agrega Satın alınması İşi
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1-İş sahibi idareye ilişkin bilgiler

1.1. İş sahibi idarenin;
a)Adı : TCDD İşletmesi Sivas Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü
b)Adresi : Ankara Bulvarı No:31 58190 SİVAS
c)Telefon numarası : 0 346 2270316/158
d)Faks numarası : 0 346 2270787
e) Elektronik posta adresi : svsbtf@hotmail.com
f)İlgili personelin adı-soyadı/unvanı : Kaya TAŞDEMİR
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2-İhale konusu işe ilişkin bilgiler

İhale konusu malın;
a)Adı :Agrega Satın alınması İşi.
b)KİK kayıt no : 2014/69063
c) Miktarı ve türü :30.000 Ton 8-16/16-32 mm Agrega Satın Alınması İşi.
d)Teslim edileceği yer : Sivas Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.
e)Diğer bilgiler : Teknik Şartnamede belirtilmiştir.

Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler;
a) İhale usulü : Açık İhale Usulü (TCDD Mal ve Hizmet Alım Yön. göre)
b) İhalenin yapılacağı adres : TCDD İşletmesi Sivas Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü
c) İhale tarihi :04/07/ 2014
d) İhale saati :14:00
e) İhale komisyonu toplantı yeri : TCDD İşletmesi Sivas Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü toplantı salonu.

2014 agrega

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Ücretsiz haber bülteni

Hergün e-postanıza gelsin!İlk yorum yapan olun

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.