İhale İlanı : Katener Hattının Revizyonun Yapılması işiTCDD İşletmesi Sivas 4.Bölge Müdürlüğü
Katener Hattının Revizyonun Yapılması işi
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler
1.1. İş sahibi İdarenin;
a) Adı : TCDD İşletmesi Sivas 4.Bölge Müdürlüğü
Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Başkanlığı
b) Adresi : İstasyon Caddesi TCDD 4.Bölge Müdürlüğü 58030/SİVAS
c) Telefon numarası : 0 346 2217000
d) Faks numarası : 0 346 2237677
e) Elektronik posta adresi : 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr
f) İlgili personelin
adı-soyadı/unvanı : Fikret ATAMTÜRK

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler
İhale konusu hizmetin;
a) Adı : Katener Hattının Revizyonun Yapılması için hizmet satın alınması İşi.
b) KİK Kayıt no : 2014/61261
c) Miktarı ve türü : Çetinkaya-Divriği arasında bulunan anahat, sayding, istasyon yolları dahil 85 Km.’lik Katener hattının revizyonun teknik şartname hükümlerine göre yapılması işini kapsar.
(Katener yollarının kontrol ve dezeksman ayarında değişime ihtiyaç duyulan katener malzemeleri İdarece verilecektir.)
d) Yapılacağı yer : TCDD 4.Bölge Tesisler Müdürlüğü mıntıkası, Çetinkaya-Divriği arası
e) Diğer bilgiler : Teknik şartnamelerde belirtilmiştir.
Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler:
a) İhale usulü : Açık İhale Usulü.
(4734 sayılı KİK’un 3/g maddesi kapsamında TCDD Mal ve Hizmet Alımları İhale Yönetmeliğinin 15. maddesine göre)
b) İhalenin yapılacağı adres : TCDD 4.Bölge Müdürlüğü İstasyon Cad. No: 1 PK: 58030-SİVAS
c) İhale tarihi : 01/07/2014
d) İhale saati : 14:00
e) İhale komisyonu toplantı yeri : TCDD İşletmesi Sivas 4.Bölge Müdürlüğü toplantı salonu.
(1.Kat, 34 nolu oda)

KATENER HATTI BAKIMI

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Ücretsiz haber bülteni

Hergün e-postanıza gelsin!İlk yorum yapan olun

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.