Eskişehir gar rölöve restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanmasıT.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENELMÜDÜRLÜĞÜ
Eskişehir gar rölöve restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler

1.1. İş sahibi İdarenin;

a) Adı: T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL

MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi: Talatpaşa Bulvarı No:3 06330 Altındağ-Gar/ANKARA

c) Telefon numarası: 3123090515/4129

d) Faks numarası: 3123115305

e) Elektronik posta adresi : malzeme@tcdd.gov.tr

f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı : Gülhan ÇAVUŞOĞLU Şube Müdürü

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler

İhale konusu hizmetin;

a) Adı: TCDD ESKİŞEHİR GAR RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJELERİNİN

HAZIRLANMASI İŞİ

b) Varsa kodu:

c) (Fiziki) miktarı ve türü: Eskişehir ili, Tepebaşı İlçesi sınırları dahilinde 980 ada 7 sayılı parsel üzerinde bulunan 5200 m² yapı alanına sahip Eskişehir Gar Binasının işbu sözleşme ve ekleri dokümanlara, yürürlükteki tüm standart ve mevzuatlara göre rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin ve bu projelerin ayrılmaz bir parçası olan yazılı ve görsel belgelerin hazırlanması.

d) Yapılacağı yer:Eskişehir

e) Hizmete ait (varsa) diğer bilgiler:

Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1. İhaleye ilişkin bilgiler:

a) İhale kayıt numarası :2014/75471

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme

Dairesi Başkanlığı Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu

Şubesi(1121 no.lu oda)

ç) İhalenin yapılacağı adres: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi

Başkanlığı Toplantı Salonu (1118 no.lu oda) Talatpaşa Bulvarı 06330

Gar/Altındağ/ANKARA

d) İhale (son teklif verme) tarihi: 13 /08/2014

e) İhale (son teklif verme) saati:14:30

f) İhale komisyonu toplantı yeri: : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme

Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (1118 no.lu oda) Talatpaşa Bulvarı 06330

Gar/Altındağ/ANKARA

İDARİ SÖZLEŞME

İDARİ ŞARTNAME

TEKNİK ŞARTNAMELER

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Ücretsiz haber bülteni

Hergün e-postanıza gelsin!İlk yorum yapan olun

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.