İhale İlanı : Çapraz Makas Takımı Satın AlınacaktırTCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü
Çapraz Makas Takımı Satın Alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler

1.1. İş sahibi idarenin;

a) Adı : TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü

b) Adresi : Atatürk Caddesi No:121/A 35220 Alsancak-İZMİR

c) Telefon numarası : 0 232 464 31 31/4269 – 4108

d) Faks numarası : 0 232 464 77 98 – 463 16 22

e) Elektronik posta adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr.

f) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı : Ali BENİCE Komisyon Bürosu Sorumlusu

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler

İhale konusu hizmetin;

a) Adı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Sinyalizasyon Projesi Kapsamında Manisa – Bandırma İstasyonları Arasına 49 E1 Raydan Mamul R 190, 1/9 Eğimli 8 Adet Basit Ve 3 Adet Çapraz (İngiliz) Makas İle 2 Adet Çapraz Takımı Satın Alınması İşi.

b) KİK Kayıt No : 2014/73323

c) Miktarı ve türü : 49 E1 Raydan Mamul R 190, 1/9 Eğimli 8 Adet Basit Ve 3 Adet Çapraz (İngiliz) Makas İle 2 Adet Çapraz Takımı.

d) Teslim edileceği yer :

Makasların Yurt Dışından Temini Halinde; Türkiye Sınırları İçinde, Balıkesir İstasyonuna Demiryolu Bağlantısı Olan Liman Veya İstasyonda Vagon Üzerinde, Teslim Edecektir

Makasların Yurt İçinden Temin Edilmesi Halinde; Yüklenici Balıkesir İstasyonuna Demiryolu Bağlantısı Olan İstasyonda Vagon Üzerinde Teslim Edecektir.

e) Diğer bilgiler : Teknik şartnamede belirtilmiştir.

Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler;

a) İhale usulü : Açık İhale Usulü (TCDD 3/G)

b) İhalenin yapılacağı adres : TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No:121/A 35220 Alsancak-İZMİR

c) İhale tarihi : 04.08.2014

d) İhale saati : 15/00

e) İhale komisyonu toplantı yeri : TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Atatürk Caddesi No:121/A Alsancak/İZMİR.

İDARİ ŞARTNAME

SÖZLEŞME TASARISI

TEKNİK ŞARTNAME

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Ücretsiz haber bülteni

Hergün e-postanıza gelsin!İlk yorum yapan olun

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.