İhale İlanı : Dökme Çimento satın alınacaktır (Beton Travers imalatında kullanılmak üzere)

TCDD İşletmesi Sivas Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü
Beton Travers imalatında kullanılmak üzere Dökme Çimento satın alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR


Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler
1.1. İş sahibi idarenin;
a) Adı : TCDD İşletmesi Sivas Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü
b) Adresi : Ankara Bulvarı No:31 58190/SİVAS
c) Telefon numarası : 0 346 2270316/130–158
d) Faks numarası : 0 346 2270787
e) Elektronik posta adresi : svsbtf@hotmail.com
f) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı: Kaya TAŞDEMİR
g) 1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler
İhale konusu malın;
a) Adı :Beton Travers imalatında kullanılmak üzere TS EN 197-1 CEM I 42,5 R Dökme Çimento satın alınması işi.
b) KİK Kayıt No : 2014/85128
c) Miktarı ve türü : 12.000 Ton TS EN 197-1 CEM I 42,5 R Dökme Çimento
d) Teslim edileceği yer : Sivas Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.
e) Diğer bilgiler : Teknik Şartnamede belirtilmiştir.

Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler;
a) İhale usulü : Açık İhale Usulü (TCDD Mal ve Hizmet Alım Yön. göre)
b) İhalenin yapılacağı adres : TCDD İşletmesi Sivas Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü
c) İhale tarihi : 25/08/2014
d) İhale saati : 14: 00
e) İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD İşletmesi Sivas Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü toplantı salonu

şartname

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.


Demiryolu Haberleri Ara

İlk yorum yapan olun

Yorumlar