İhale İlanı : Ray Bağlantı Malzemelerinin Temini İşiTCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa
Ray Bağlantı Malzemelerinin Temini İşi
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler

1.1. İş sahibi İdarenin;

a) Adı: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa

b) Adresi: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3.Kat

Haydarpaşa/İSTANBUL

c) Telefon numarası:(0216) 337 82 14

d) Faks numarası :(0216) 337 82 14

e) Elektronik posta adresi :–

f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Suat AKCAN Komisyon Şefi

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler

a)İhale konusu malın Adı : Haydarpaşa-(Eskişehir) Ankara Hattı Pamukova-İnönü arası 96 km yol yenilemesi işi kapsamında kullanılmak üzere 5.000 adet UIC 60’lık cebire, 5.000 adet cebire bulonu, W14 bağlantı sistemine göre; 10.000 adet tirfon, 10.000 adet yaylı kıskaç (Gergi Kıskacı) ve 10.000 adet plastik açı kılavuzu temini işi.

b) KİK kayıt no : 2014/83968

c) Miktarı ve türü: Haydarpaşa-(Eskişehir) Ankara Hattı Pamukova-İnönü arası 96 km yol yenilemesi işi kapsamında kullanılmak üzere 5.000 adet UIC 60’lık cebire, 5.000 adet cebire bulonu, W14 bağlantı sistemine göre; 10.000 adet tirfon, 10.000 adet yaylı kıskaç (Gergi Kıskacı) ve 10.000 adet plastik açı kılavuzu temini işi.

d) Teslim edileceği yer: Genel teknik şartnamenin 2. maddesine göre Bilecik, Osmaneli’nde 122 Yol Bakım Onarım Şefliğine teslim edilecektir.

e) Diğer bilgiler: Teknik şartnameye göre

Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler;

a) İhale usulü :Açık İhale Usulü

b) İhalenin yapılacağı adres : TCDD İşletmesi l. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu

Gar binası 3. kat Komisyon Bürosu H.Paşa/İSTANBUL

c) İhale tarihi : 19.08.2014

d) İhale saati : 14:00

e) İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD İşletmesi l. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu

Gar binası 3. kat Komisyon Bürosu H.Paşa/İSTANBUL

İDARİ ŞARTNAME

SÖZLEŞME TASARISI

TEKNİK ŞARTNAMELER

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Ücretsiz haber bülteni

Hergün e-postanıza gelsin!İlk yorum yapan olun

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.