İhale İlanı : Toprak İşleri , Sanat Yapıları, Üstyapı İşleri ve Çeşitli İşler yaptırılacaktır

Toprak İşleri , Sanat Yapıları, Üstyapı İşleri ve Çeşitli İşler yaptırılacaktır
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-4.BÖLGE ANKARA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sivrihisar – Eskişehir – Bozüyük Yolu, Eskişehir – Kütahya Yolu Ve Eskişehir – Sarıcakaya Yolunda Muhtelif Kesimlerde Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı Ve Çeşitli İşlerin Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2014/83566
1-İdarenin
a) Adresi : Etlik Cad. No: 39 06110 DIŞKAPI ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3123039000 – 3123843128
c) Elektronik Posta Adresi : bol04@kgm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı İşleri ve Çeşitli İşler (Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki Miktarlarda)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Sivrihisar – Eskişehir – Bozüyük yolu, Eskişehir – Kütahya yolu ve Eskişehir -Sarıcakaya yolunda Muhtelif Kesimlerde
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 350 (Üçyüzelli) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu – Etlik Cad. No:39 Dışkapı ANKARA
b) Tarihi ve saati : 19.08.2014 – 10:00ihale_dokumani_2014_83566
Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Armin

sohbet

İlk yorum yapan olun

Yorumlar