İhale İlanı : B 70 Beton Travers Satın Alınacaktır

TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü
B 70 Beton Travers Satın Alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR


Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler

1.1. İş sahibi idarenin;

a) Adı : TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü

b) Adresi : Atatürk Caddesi No:121/A Alsancak-İZMİR

c) Telefon numarası : 0 232 464 31 31/4108

d) Faks numarası : 0 232 463 16 22 – 464 77 98

e) Elektronik posta adresi : 3bolgeihalekomisyonu@.tcdd.gov.tr

f) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı: Ali BENİCE – Büro sorumlusu

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler

İhale konusu malın;

a) Adı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Manisa – (Dumlupınar) Afyon Hattı Alaşehir – Uşak İstasyonları Arası Yol Yenilemesi İçin 51.000 Adet UIC 60 Raya Uygun B 70 Beton Travers Satın Alınması İşi.

b) KİK kayıt no : 2014/108890

c) Miktarı ve türü : Alaşehir – Uşak İstasyonları Arası Yol Yenilemesi İçin 51.000 Adet UIC 60 Raya Uygun B 70 Beton Travers Satın Alınması İşi.

d) Teslim edileceği yer : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Mıntıkasında bulunan Alaşehir – Uşak – Güneyköy ve Konaklar İstasyonlarında İstifli Halde Teslim Edilecektir.

e) Diğer bilgiler : Teknik Şartnamede belirtilmiştir.

Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler;

a) İhale usulü : Açık İhale Usulü (TCDD 3/G)

b) İhalenin yapılacağı adres : TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No:121/A 35220 Alsancak-İZMİR

c) İhale tarihi : 22.09.2014

d) İhale saati : 15.00

e) İhale komisyonu toplantı yeri : TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Atatürk Caddesi No:121/A Alsancak/İZMİR.

İDARİ ŞARTNAME

SÖZLEŞME TASARISI

 

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

 İlk yorum yapan olun

Yorumlar