İhale İlanı : Beton Travers Tirfonu Satın Alınacaktır

Beton Travers Tirfonu Satın Alınacaktır
T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) GENEL MÜDÜRLÜK


2.000.000 Adet Beton Travers Tirfonu alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2014/118921
1-İdarenin
a) Adresi : TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06280 GAR ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3123090515 – 3123115305
c) Elektronik Posta Adresi : malzeme@tcdd.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
2.000.000 Adet Beton Travers Tirfonu alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Yerli istekliler için; Malzemenin 600.000 Adedi Afyon Beton Travers Fabrikasına, 1.400.000 Adedi Sivas Beton Travers Fabrikasına aşağıda belirtilen partiler halinde teslim edilecektir. PARTİ NO TESLİM MİKTARI (adet) TESLİM YERİ 1 400.000 SİVAS 2 600.000 AFYON 3 500.000 SİVAS 4 500.000 SİVAS TOPLAM 2.000.000 adet Yabancı İstekliler İçin: CIP olarak, Malzemenin 600.000 Adedi Afyon Beton Travers Fabrikasına, 1.400.000 Adedi Sivas Beton Travers Fabrikasına aşağıda belirtilen partiler halinde teslim edilecektir. PARTİ NO TESLİM MİKTARI (adet) TESLİM YERİ 1 400.000 SİVAS 2 600.000 AFYON 3 500.000 SİVAS 4 500.000 SİVAS TOPLAM 2.000.000 adet
c) Teslim tarihleri : Yerli İstekliler İçin: Yüklenici 1. Parti 400.000 adet beton travers tirfonunu sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 45 takvim günü içerisinde takip eden 2. parti 600.000 adet, 3. parti 500.000 adet ve 4. parti 500.000 adet beton travers tirfonunu 30’ar takvim günü arayla imal edip aşağıda belirtilen işyerlerine teslim edecektir. PARTİ NO TESLİM MİKTARI (adet) TESLİM YERİ 1 400.000 SİVAS 2 600.000 AFYON 3 500.000 SİVAS 4 500.000 SİVAS TOPLAM 2.000.000 adet Yabancı İstekliler İçin: Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasını müteakip sözleşmenin ödeme maddesine istinaden tesis edilecek akreditifin açıldığının yüklenicinin ülkesindeki muhabir bankaca yükleniciye bildirilmesi tarihinden itibaren 45 takvim günü içerisinde takip eden 2. parti 600.000 adet, 3. parti 500.000 adet ve 4. parti 500.000 adet beton travers tirfonunu 30’ar takvim günü arayla imal edip aşağıda belirtilen işyerlerine teslim edecektir. PARTİ NO TESLİM MİKTARI (adet) TESLİM YERİ 1 400.000 SİVAS 2 600.000 AFYON 3 500.000 SİVAS 4 500.000 SİVAS TOPLAM 2.000.000 adet Gümrük işlemlerinin TCDD tarafından tamamlanmasına müteakip gümrüklü sahada malzeme Yükleniciye( bundan sonra tüm masraflar ve sorumluluk yükleniciye aittir.) teslim edilecek, Gümrük işlemlerinin bitmesine müteakip yüklenici malzemeyi Gümrük sahasından ivedi olarak çıkararak en geç 3 gün içerisinde malzemeyi sevk yerine göre Afyon ve Sivas Beton Travers Fabrikalarına teslim edilecektir. Gümrükleme işlemlerinin tamamlanmasından sonra oluşacak ardiye ücretleri yükleniciye aittir.(teslim yerine kadar sigorta işlemleri yapılarak sigorta ödemeleri yüklenici tarafından yapılacaktır.)

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu(1118 no.lu oda)
b) Tarihi ve saati : 31.10.2014 – 10:00

ihale_dokumani_2014_118921

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.İlk yorum yapan olun

Yorumlar