İhale İlanı : Katener Sistemlerinde Kullanılmak İçin Malzeme Alınacaktır

TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa
Katener Sistemlerinde Kullanılmak İçin Malzeme Alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler

1.1. İş sahibi İdarenin;

a) Adı: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa

b) Adresi: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3.Kat

Haydarpaşa/İSTANBUL

c) Telefon numarası:(0216) 337 82 14

d) Faks numarası :(0216) 337 82 14

e) Elektronik posta adresi :–

f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Suat AKCAN Komisyon Şefi

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler

a)İhale konusu malın Adı : Gebze-Alifuatpaşa (Km:158+000) Arası Katener Sistemlerinde Kullanılmak üzere; 160 Ad. Y HALATI 35 mm² Bz II (18 m), 2.000 adet PANDÜL 12 mm2 Bz II (Grifler Dahil), 300 adet STANDART KONSOL-HOBAN TAKIMI, 50 adet GERGİ İZOLATÖRÜ’nün Temini İşi

b) KİK kayıt no : 2014/104521

c) Miktarı ve Türü:. Gebze-Alifuatpaşa (Km:158+000) Arası Katener Sistemlerinde Kullanılmak üzere; 160 Ad. Y HALATI 35 mm² Bz II (18 m), 2.000 adet PANDÜL 12 mm2 Bz II (Grifler Dahil), 300 adet STANDART KONSOL-HOBAN TAKIMI, 50 adet GERGİ İZOLATÖRÜ’nün Temini İşi

d) Teslim edileceği yer: Tesisler Müdürlüğü.

e) Diğer bilgiler: Teknik şartnameye göre

Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler;

a) İhale usulü :Açık İhale Usulü

b) İhalenin yapılacağı adres : TCDD İşletmesi l. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu

Gar binası 3. kat Komisyon Bürosu H.Paşa/İSTANBUL

c) İhale tarihi : 10.09.2014

d) İhale saati : 14:00

e) İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD İşletmesi l. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu

Gar binası 3. kat Komisyon Bürosu H.Paşa/İSTANBUL

İDARİ ŞARTNAME

SÖZLEŞME TASARISI

TEKNİK ŞARTNAME

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Güncel Demiryolu İhaleleri

Demiryolu Haberleri Ara

İlk yorum yapan olun

Yorumlar