İhale İlanı : Yedek Parça Alınacaktır (Ray Kaynak ve Yol Makineleri Onarım Fabrika Müdürlüğünde revizyon yapılmasında kullanılacak)

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
Yedek Parça Alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler

1.1. İş sahibi İdarenin;

a) Adı : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

b) Adresi : Talatpaşa Bulvarı Gar/ANKARA

c) Telefon numarası : 0312 309 05 15/4129

d) Faks numarası : 0312 311 53 05

e) Elektronik posta adresi : malzeme@tcdd.gov.tr

f) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı: Gülhan ÇAVUŞOĞLU, Şube Müdürü

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler

İhale konusu hizmetin;

a) Adı : 08-16, 08-16 G, 08-32 Buraj ve 08-275 SP Makas buraj makinelerine ait 6 makinelik 12 adet tamping ünitelerinin komple revizyonları ile 4 makinelik 8 adet tamping ünitesinin Ray Kaynak ve Yol Makineleri Onarım Fabrika Müdürlüğünde revizyon yapılmasında kullanılacak olan yedek parçaların temin edilmesi işi.

b) KİK kayıt no :2014/106374

c) Miktarı ve türü: 08-16, 08-16 G, 08-32 Buraj ve 08-275 SP Makas buraj makinelerine ait 6 makinelik 12 adet tamping ünitelerinin komple revizyonları ile 4 makinelik 8 adet tamping ünitesinin Ray Kaynak ve Yol Makineleri Onarım Fabrika Müdürlüğünde revizyon yapılmasında kullanılacak olan yedek parçaların temini edilmesi işi.

d) Yapılacağı yer:TCDD Ray Kaynak ve Yol Makineleri Onarım Fabrika Müdürlüğü

e) Diğer bilgiler:

Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler:

a) İhale usulü : Açık İhale Usulü

b) İhalenin yapılacağı adres : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

Malzeme Dairesi Başkanlığı Gar/ANKARA

c) İhale tarihi : 02/10/2014

d) İhale saati : 14:30

e) İhale komisyonu toplantı yeri : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi

Başkanlığı Toplantı salonu(1118 no.lu oda)

İDARİ ŞARTNAME

SÖZLEŞME TASARISI

TEKNİK ŞARTNAME

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Güncel Demiryolu İhaleleri

Demiryolu Haberleri Ara

İlk yorum yapan olun

Yorumlar