Tarihte Bugün : 26 Ocak 1925 Ereğli Karadere şimendiferleri inşaat ve…Tarihte Bugün
26 Ocak 1925 Ereğli Karadere şimendiferleri inşaat ve işletmesine dair 548 sayılı kanun çıktı.