Bursa Hafif Raylı Sistem ve Tramvay Aracı İhalesi Şartname Satışları SürüyorBursa Büyükşehir Belediyesi 60 Adet Hafif Raylı Sistem ve 12 adet Tramvay Aracı İhalesi Şartname satışları sürdürülüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleş-tirilecek olan, “60 Adet Hafif Raylı Sistem ve 12 adet Tramvay Aracı Temini ve İşletmeye Alınması” ihalesi ile ilgili yeni gelişmeler kaydedildi.
Yatırımlar Dergisi’nin aldığı bilgiye göre; son teklif verme tarihi 23 Şubat 2015 günü saat 08.30 olarak ilan edilen ihalenin firmaların talepleri doğrultusunda ertelenmesi bekleniyor.
Yetkililer, 4 firmanın şartname aldığını kaydettiler. İhale ile ilgilenmesi beklenen firmalar şöyle belirlendi:
1. Bombardier
2. CAF
3. CSR Zhuzhou Electric
4. Durmazlar
5. Hyundai Rotem
6. Siemens
Ayrıca, şartnamenin yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler bölümündeki maddesi, “İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi ve/veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi……” olarak değiştirilerek zeyilname yayımlandı.
Şartnameler, 1.000 TL karşılığında mesai saatleri içinde aşağıdaki adresten temin edilebilir.
– Bursa Büyükşehir Belediyesi Arabayatağı Yerleşkesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü Mimar Sinan Mahallesi Emniyet Caddesi No: 1/26 Yıldırım/Bursa Tel: 0224 366 18 00
İhale kapsamında alınacak araçların bazı teknik özellikleri şöyle belirlendi:
– Tramvay Aracı, en az %100 oranda düşük taban olacak, araç uzunluğuna bağlı olarak işletme şartlarını karşılayacak şekilde yeterli adette mafsal ve boji (motorlu ve motorsuz) bulunacak.
– Aracın tüm zemin bölümlerinde yükseklik ray üst kotundan maksimum 350 mm seviyede olacak.
– Araç içinde herhangi bir bölgede rampa ve/veya yükselti olmayacak.
– Araçlar mevcut hat üzerinde diziler halinde çalışacak. Gerek duyulması halinde araçlar birbiriyle mekanik ve elektrik kuplaj yapılarak itme/çekme yapılabilecek.
Ref.: Yatırımlar Dergisi 1216 / 19 Ocak 2015 (İY)

Reklamlar