Hızlı Tren Seti Alımı İhalesi İçin Beklenen Makam Onayı AlındıTCDD Hızlı Tren Seti Alımı İhalesi 2. paket hızlı tren seti alımı ihalesine çıkılabilmesi için beklenen Makam onayı alındı

T.C. Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan, “106 Adet Hızlı Tren Seti alımı” kapsamındaki “80 Adet Hızlı Tren Seti” ihalesine çıkılabilmesi için beklenen Makam onayı alındı.
Yatırımlar Dergisi’nin aldığı bilgiye göre; gerekli yazıların gelmesinden ve çalışmaların tamamlanmasından sonra ihale ilanı yapılarak firmalardan teklif vermeleri istenecek. Setlerin 20’si yabancı 60’ı yerli üretim olacak.
İhaleye ait şartnameler, ilanın yayımlanmasından sonra TCDD Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkan’lığından temin edilebilecek.
Ref.: Yatırımlar Dergisi 1219/09 Şubat 2014 (ÖA)

Reklamlar