İhale İlanı : 2 numara mıcır temini işiTCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü
2 numara mıcır temini işi
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler

1.1. İş sahibi İdarenin;

a) Adı: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü

b)Adresi: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL

c) Telefon numarası:(0216) 337 82 14

d) Faks numarası:(0216) 337 82 14

e) Elektronik posta adresi :–

f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Suat AKCAN Komisyon Şefi

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler

İhale konusu malın;

a) Adı : Bölgemiz mıntıkası ihtiyaç listesinde belirtilen istasyon yollarında kullanılmak üzere 9.450 m3 2 numara mıcır temini işi

b) KİK kayıt no : 2015/16714

c) Miktarı ve türü : Bölgemiz mıntıkası ihtiyaç listesinde belirtilen istasyon yollarında kullanılmak üzere 9.450 m3 2 numara mıcır temini işi.

d) Teslim edileceği yer : Arifiye, Pelitözü, Çukurhisar, Çorlu ve Lüleburgaz Gar ve İstasyonları stok sahalarına teslim.

e) Diğer bilgiler : Teknik Şartnameye göre

Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler;

a) İhale usulü : Açık İhale Usulü

b İhalenin yapılacağı adres : TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat

Haydarpaşa İSTANBUL

c) İhale tarihi : 13.03.2015

d) İhale saati : 14:00

e)İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat

Haydarpaşa İSTANBUL

ihale dökümanları

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlar