İhale İlanı : Balastın Dökülmesi Hattın Tamiratı Ray Nakli Makas Ferşi işlerinin yaptırılmasıTCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü
Balastın Dökülmesi Hattın Tamiratı Ray Nakli Makas Ferşi işlerinin yaptırılması
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler

1.1. İş sahibi İdarenin;

a) Adı: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü

b)Adresi: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL

c) Telefon numarası:(0216) 337 82 14

d) Faks numarası:(0216) 337 82 14

e) Elektronik posta adresi :–

f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Suat AKCAN Komisyon Şefi

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler

İhale konusu hizmetin;

a)Adı: Halkalı-Ömerli İstasyonları KM: 28-46 Arası Hatta 2. Tabaka Balastın Dökülmesi, Hattın Tamiratı, Ray Nakli, Makas Ferşi işlerinin (ihtiyaç listesinde belirtilen 9 iş kalemi) yaptırılması

b) KİK kayıt no:2015/16269

c) Miktarı ve türü: Halkalı-Ömerli İstasyonları KM: 28-46 Arası Hatta 2. Tabaka Balastın Dökülmesi, Hattın Tamiratı, Ray Nakli, Makas Ferşi işlerinin (ihtiyaç listesinde belirtilen 9 iş kalemi) yaptırılması işi

d) Yapılacağı yer: Halkalı-Ömerli İstasyonları arası km: 28-46 arası

e) Diğer bilgiler: Teknik Şartnameye göre
Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler:

a) İhale usulü: Açık ihale usulü

b)İhalenin yapılacağı adres: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3.Kat Haydarpaşa/İSTANBUL

c) İhale tarihi: 03.03.2015

d) İhale saati: 14.00

e) İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosu Gar Binası 3.Kat Haydarpaşa/İSTANBUL

ihale dökümanları

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlar