İhale İlanı : EMU Tren Seti İçin TSI Sertifikasyon Hizmeti Alınacaktır (TÜVASAŞ)TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü
EMU Tren Seti İçin TSI Sertifikasyon Hizmeti Alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
KİK KAYIT NUMARASI: 2015/12101
İş sahibi idareye ilişkin bilgiler
Madde 1-
1.1. İş sahibi İdarenin;
a) Adı: TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü
b) Adresi: Mithatpaşa Mah. Milli Egemenlik Cad. No: 131, 54100 Adapazarı/Sakarya/TÜRKİYE
c) Telefon numarası: 90 264 275 1660
d) Faks numarası: 90 264 275 1679
e) Elektronik posta adresi: info@tuvasas.com.tr, ilgili kişi: hyersoy@tuvasas.com.tr’dir.
f) İlgili Birim: Satınalma ve Ticaret Dairesi Başkanlığı Dış Ticaret Şube Müdürlüğü
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri Dış Ticaret Şube Müdürlüğü’nden temin edebilirler.
İhale konusu işe ilişkin bilgiler
Madde 2-
İhale konusu hizmetin;
a) Adı: EMU TREN SETİ İÇİN TSI SERTİFİKASYON HİZMETİ ALIMI.
b) Miktarı ve türü: 1 ADET
c) Diğer bilgiler:
İhaleye ilişkin bilgiler
Madde 3-
İhaleye ilişkin bilgiler:
a) İhale usulü: Açık ihale usulü
b) İhalenin yapılacağı adres: TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Mah. Milli Egemenlik Cad.
No:131, 54100 Adapazarı/Sakarya/TÜRKİYE
c) İhale tarihi: 03/03/2015
d) İhale saati: 14:00
e) İhale komisyonu toplantı yeri: Tüvasaş Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Toplantı Salonu

ihale dökümanları

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlar