İhale İlanı : Fore Kazıklı İstinat Duvarı yaptırılacaktır (Kayseri 2 Aşama Raylı Taşıma Sistemi Hat Sonu Geceleme Sahasında)Fore Kazıklı İstinat Duvarı yaptırılacaktır
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kayseri 2 Aşama Raylı Taşıma Sistemi Hat Sonu Geceleme Sahasında Fore Kazıklı İstinat Duvarı İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2015/7254
1-İdarenin
a) Adresi : SERÇEÖNÜ MAHALLESİ MUSTAFA KEMAL PAŞA BULVARI 15 38010 KOCASİNAN/KAYSERİ
b) Telefon ve faks numarası : 3522071690 – 3522318658
c) Elektronik Posta Adresi : emecena@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Değişken Yükseklikte 282,00 Mt Uzunluğunda Fore Kazıklı İstinat Duvarı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Kayseri Raylı Taşıma Sistemi (KRTS-2) İldem Hat Sonu Melikgazi/KAYSERİ
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 180 (yüzseksen) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası İhale Salonu Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:15 Kat:3 No:318/B KOCASİNAN /KAYSERİ
b) Tarihi ve saati : 23.02.2015 – 14:00

ihale_dokumani_2015_7254

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlar