İhale İlanı : Yazılım Hizmeti AlınacaktırTCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yazılım Hizmeti Alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 – İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı: T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) GENEL MÜDÜRLÜK

b) Adresi: TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06280 GAR – ALTINDAĞ / ANKARA

c) Telefon numarası: 3123243399-4199

ç) Faks numarası: 3123115305

d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./27 md.)

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Sebahattin AKYOL Büro Şefi,Cihan İMAM Memur

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 – İhale konusu işe ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Microsoft hizmet alımının 3 yıl süre ile temini

b) Miktarı ve türü:

Windows Enterprise with MDOP Yazılım Güvencesi 1000
Office Standard Edition Lisansının Yazılım Güvencesi 1000
SQL Server Standard Edition Lisansının Yazılım Güvencesi 1
SQL Server Kullanıcı Erişim Lisansının Yazılım Güvencesi 30

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: TCDD Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.

Madde 3 – İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a)İhale kayıt numarası:2015/12526

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: TCDD Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Şube Müdürlüğü Gar/ANKARA

ç) İhalenin yapılacağı adres: TCDD Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Malzeme Dairesi Başkanlığı toplantı salonu (4030 no.lu oda)

d) İhale tarihi: 10.03.2015

e) İhale saati: 10:00

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: TCDD Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Malzeme Dairesi Başkanlığı toplantı salonu (4030 no.lu oda)

İhale Dökümanları

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlar