İhale İlanı : Yemekli vagonların işletilmesi hizmeti alınacaktırTCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
Yemekli vagonların işletilmesi hizmeti alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler

1.1. İş sahibi idarenin;

a) Adı : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

b) Adresi : Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No:3

Gar-ANKARA / TÜRKİYE

c) Telefon numarası : 312 309 05 15/4199

d) Faks numarası : 312 311 53 05

e) Elektronik posta adresi : —

f) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı: Sabahattin AKYOL Büro Şefi

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler

İhale konusu malın;

a) Adı : Teşekkülümüz Trenlerinde seyahat eden Yolculara verilecek, Yemek

Paketleri, Kahvaltı Paketleri ve İkram Paketinin 2(iki) yıl süreyle temini ve Yemekli

vagonların işletilmesi.

b) KİK kayıt no : 2015/14252

c) Miktarı ve türü : – Kahvaltı paketi (Kaşar-Bal vs) 43.200 adet

-Kahvaltı paketi(Beyaz Peynir-Reçel vs) 43.200 adet

-Yemek Paketi (Kırmızı Etli vs) 180.000 adet

  • Yemek Paketi (Tavuk Etli vs) 180.000 adet
  • İkram Paketi 964.800 adet

d) Teslim edileceği yer : Ankara, Eskişehir, Pendik, ( İstanbul) Haydarpaşa, Konya

e) Diğer bilgiler : Alıma ait diğer bilgiler Teknik şartnamede belirtilmiştir.

Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler;

a) İhale usulü : Açık İhale Usulü

b) İhalenin yapılacağı adres : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Altındağ İlçesi, Anafartalar

Mahallesi Hipodrom Caddesi No:3 Gar-ANKARA / TÜRKİYE

c) İhale tarihi : 13/03/2015

d) İhale saati : 10.00

e) İhale komisyonu toplantı yeri : TCDD Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Malzeme Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4030 no.lu oda)

ihale dökümanları

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlar