Tarihte Bugün : 12 Şubat 1851 Mısır Valisi Abbas Paşa, İskenderiye-Kahire Hattını yapma imtiyazını…Tarihte Bugün

12 Şubat 1851 Mısır Valisi Abbas Paşa, İskenderiye-Kahire Hattını yapma imtiyazını İngiltere’ye verdi. Babıâli’nin onayı alınmadan verilen bu imtiyaza basın tepki gösterdi. İnşaat sırasında halkın bedava çalıştırılmaması, demiryolu için yeni vergi konmaması ve istikraz (borç) yapılmaması şartıyla Mısır Hıdivi’ne inşaat izni verildi.
12 Şubat 1922 Amerikan şirketinin imtiyaz isteği üzerine Nafia Vekâleti’nden Akşam Gazetesi’ne bir açıklama gönderildi.

 

Reklamlar