İhale İlanı : 60E1 raya uygun W14 bağlantı Malzemesi alımıTCDD 5.Bölge Müdürlüğü
60E1 raya uygun W14 bağlantı Malzemesi alımı
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler

1.1. İş sahibi idarenin;

a) Adı : TCDD 5.Bölge Müdürlüğü -Malatya

b) Adresi : İstasyon Caddesi 44080 / Malatya

c) Telefon numarası : 0 422 2124800/4118

d) Faks numarası : 0 422 2124816

e) Elektronik posta adresi : 5bolgemalatyamalzeme@tcdd.gov.tr

f) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı: Yol Müdürlüğü –Serhat KAYA-Met.ve Malz. Müh.(Tel:4461)

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler

İhale konusu malın;

a) Adı : TCDD 5.Bölge Yol Müdürlüğünün ihtiyacı olan Van-Kapıköy İst. Arası ve Muş-Bahçetepe İst. Arasında kullanılmak üzere 60E1 raya uygun W14 bağlantı Malzemesi alımı

b) KİK kayıt no : 2015/34493

c) Miktarı ve türü : 1- Yaylı Kıskaç: 40.000 Ad (Teknik şartnamesine göre)

2- Tirfon (Besleme Rondelası İle beraber):30.000 ad. (Teknik Şartnamesine göre)

3-Plastik Selet: 40.000 ad.(Teknik şartnamesine göre)

d) Teslim edileceği yer :TCDD 5. Bölge Müdürlüğü 55 Yol Bakım Onarım Müdürlüğü Muş istasyonu ve 56 Yol Bakım Onarım Müdürlüğü Van istasyonuna 30 gün içerisinde teslim edilecektir. Malzemelerin fabrikadan Muş ve Van istasyonlarına nakliyesi yükleniciye aittir.

e) İhaleye ilişkin bilgiler;

a) İhale usulü : TCDD 3/g Açık İhale Usulü

b) İhalenin yapılacağı adres : TCDD 5.Bölge Müdürlüğü Toplantı salonu Malatya

c) İhale tarihi : 20/04/2015

d) İhale saati : 14:00

e) İhale komisyonu toplantı yeri : TCDD 5.Bölge Müdürlüğü toplantı salonu Malatya

ihale dökümanları

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlar