İhale İlanı : Agrega satın alınacaktır

TCDD Afyon Beton Travers Fabrika Müdürlüğü
Agrega satın alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR


Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler

1.1. İş sahibi idarenin;

a) Adı : TCDD Afyon Beton Travers Fabrika Müd.

AFYONKARAHİSAR

b) Adresi : Aliçetinkaya Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı No: 5

03040 /AFYONKARAHİSAR

c) Telefon numarası : 0 272 213 76 21/ 4147-4197

d) Faks numarası : 0 272 214 57 05

e) Elektronik posta adresi :

f) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı: Feyzullah EREN–TCDD Afyon Beton Trv. Fab.

Grup Müdürü(Tel: 0 272 213 76 21/4147-4197)

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler

İhale konusu malın;

a) Adı : 0-8 mm ; 8-16 mm ve 16-32 mm Agrega alımı.

b) KİK kayıt no : 2015/48052

c) Miktarı ve türü :12.750 ton 0-8 mm ;4.500 ton 8-16 mm ve 10.875 ton 16-32 mm

(± % 20 Toleranslı ) Agrega

d) Teslim edileceği yer :TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü/ AFYONKARAHİSAR

e) Diğer bilgiler : ……………

Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler;

a) İhale usulü : Açık İhale Usulü

b) İhalenin yapılacağı adres : TCDD Afyon Beton Travers Fabrika Müdürlüğü

Aliçetinkaya Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı

No: 5 / 03040 AFYONKARAHİSAR

c) İhale tarihi : 21/05/2015

d) İhale saati : 14,30

e) İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD Afyon Beton Travers Fabrika Müdürlüğü Mal ve

Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığı Toplantı Salonu

03040/AFYONKARAHİSAR

ihale dökümanları

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.sohbet

İlk yorum yapan olun

Yorumlar