İhale İlanı : Ahşap travers satın alınacaktırAhşap travers satın alınacaktır
T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) GENEL MÜDÜRLÜK

3 kalemde toplam 3770,046 m3 meşe ahşap travers alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2015/41023
1-İdarenin
a) Adresi : TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06280 GAR ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3123090515/4399 – 3123115305
c) Elektronik Posta Adresi : malzeme@tcdd.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
2438,59 m3 makas traversi, 621,92 m3 hat, 709,536 m3 köprü traversi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Malzemelerin yurt içinden temini halinde; ahşap traversler Çankırı makas fabrikası stok sahasında teslim edilecektir. malzemenin yurt dışından temin edilmesi halinde; CIF/CIP TCDD İZMİR Limanı/TÜRKİYE
c) Teslim tarihleri : Yerli İstekliler İçin: 1. parti teslimat, sözleşmenin imzalanmasına müteakip 45 takvim günü içerisinde takip eden parti teslimatlar 45’er takvim günü arayla olmak üzere toplam 5 parti halinde ve 225 takvim günü içerisinde Çankırı makas fabrikası stok sahasında teslim edilecektir. Yabancı İstekliler İçin: 1. parti teslimat, sözleşmenin imzalanmasına müteakip sözleşmenin ödeme maddesine istinaden tesis edilecek akreditifin açıldığının yüklenicinin ülkesindeki muhabir bankaca yükleniciye bildirilmesi tarihinden itibaren 45 takvim günü içerisinde takip eden parti teslimatlar 45’er takvim günü arayla olmak üzere toplam 5 parti halinde ve 225 takvim günü içerisinde CIF/CIP TCDD İZMİR Limanı/TÜRKİYE olarak teslim edilecektir

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu(3.kat 4030 no.lu oda)
b) Tarihi ve saati : 28.05.2015 – 10:00

ihale_dokumani_2015_41023

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlar