İhale İlanı : Kahramanmaraş Türkoğlu Lojistik Merkezi Kontrollük Ve Müşavirlik Hizmet Alımı İşiKahramanmaraş Türkoğlu Lojistik Merkezi Kontrollük Ve Müşavirlik Hizmet Alımı İşi
TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kahramanmaraş Türkoğlu Lojistik Merkezi Kontrollük Ve Müşavirlik Hizmet Alımı İşi danışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası : 2015/44018
1-İdarenin
a) Adresi : Talatpaşa Bulvarı No:3 Altındağ-Gar/ANKARA 06330 ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3123090515/4292 – 3123241330
c) Elektronik Posta Adresi : tasinmazmallardairesi@tcdd.gov.tr
ç) Ön yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Yaklaşık 375.000 m2 saha betonu imalatı, muhtelif binaların yapılması, altyapı işleri, zemin güçlendirme işleri.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : KAHRAMANMARAŞ-TÜRKOĞLU
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 540 takvim günüdür

3- Ön yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü, Emlak ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, Toplantı Salonu Kat:2 No:3003 Gar/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 28.04.2015 14:30

ihale_dokumani_2015_44018

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlar