İhale İlanı :Krab marka yol geometri ve ölçüm aletinin arıza onarım bakım ve kalibrasyonlarının yapılması hizmet alım işiTCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
Krab marka yol geometri ve ölçüm aletinin arıza onarım bakım ve kalibrasyonlarının yapılması hizmet alım işi
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler

1.1. İş sahibi İdarenin;

a) Adı : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

b) Adresi : Talatpaşa Bulvarı Gar/ANKARA

c) Telefon numarası : 0312 309 05 15/4399

d) Faks numarası : 0312 311 53 05

e) Elektronik posta adresi : malzeme@tcdd.gov.tr

f) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı: Serap AKMAN Büro Şefi

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler

İhale konusu hizmetin;

a) Adı : 13 adet Krab marka yol geometri ve ölçüm aletinin arıza onarım, bakım ve kalibrasyonlarının yapılması hizmet alım işi.

b) KİK kayıt no :2015/43943

c) Miktarı ve türü: 13 adet Krab marka yol geometri ve ölçüm aletinin arıza onarım, bakım ve kalibrasyonlarının yapılması hizmet alım işi.

d) Yapılacağı yer:TCDD Ray Kaynak ve Yol Makineleri Fabrikası Müdürlüğü Behiçbey-ANKARA-TÜRKİYE’dir

e) Diğer bilgiler:

Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler:

a) İhale usulü : Açık İhale Usulü

b) İhalenin yapılacağı adres : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

Malzeme Dairesi Başkanlığı Gar/ANKARA

c) İhale tarihi : 21/05/2015

d) İhale saati : 14:30

e) İhale komisyonu toplantı yeri : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi

Başkanlığı Toplantı salonu(4030 no.lu oda)

ihale dökümanları

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlar