İhale İlanı : M1 Hattı ABB Araçları Yolcu Bölümü Klima alımı

İSTANBUL ULAŞIM SAN. VE TİC.A.Ş.
M1 Hattı ABB Araçları Yolcu Bölümü Klima alımı
İhale Kayıt Numarası : 2015/23326


1-İdarenin

a) Adresi : FERHATPASA METRO TESISLERI 34200 ESENLER/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası : 2125689970 – 2125688900

c) Elektronik Posta Adresi : info@istanbul-ulasim.com.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :Teknik Şartnamede tarif edilen özelliklere uygun olarak İdare’ye ait ABB Metro araçlarına 104 Adet Klima Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri : İstanbul il sınırları içerisinde kalmak üzere İdare’ye ait depolar

c) Teslim tarihleri : İşbu sözleşme konusu 104 adet klimanın teslim ve montajı yapılacak ilk 2 adedi prototip niteliğinde olup 2 adet prototip klimanın işe başlama tarihinden itibaren en geç 4 ay içinde tesliminin ve tesliminden itibaren en geç 15 gün içinde montajının ve devreye alınmasının tamamlanması gerekir. İdare’nin onayı ile daha erken teslim veya devreye alma yapılabilir. Söz konusu prototip klimaların devreye alınmasından sonra İdare, en geç 15 gün içinde prototip incelemesini tamamlayacak ve varsa yapılması gereken değişiklikleri ve düzeltilmesi gereken hususları Yüklenici’ye bildirecektir. Yüklenici, olması halinde İdarece beyan edilen değişiklikleri ve düzeltmeleri idarenin bildiriminden itibaren en fazla 20 gün içinde yerine getirecek ve İdarece verilmesi gereken son onaya hazır hale getirecektir. Prototip için İdarece verilecek düzeltme imkanı süresi bir kereye mahsus olmak üzere ve yukarıda belirtildiği şekilde en fazla 20 gündür. Bu aşamada Yüklenicinin (20 gün içinde) İdareden prototip onayı alamaması halinde sözleşmenin 34 üncü maddesinde tarif edilen ihtar, ceza ve feshe ilişkin hükümleri uygulanacaktır. İdarece prototip klimalara verilecek son onayın akabinde ve sözleşmenin imzalanmasından itibaren 12 ay olan iş süresinin sonuna kadar diğer 50 adet aracın klimaları geçici kabule hazır hale getirilecektir. İşbu sözleşme konusu 104 klimadan araçlara montajı ve devreye alınması yapılacak olan 102 adedinin dışında kalan 2 adet klima yedek niteliğinde klimalar olup en geç, iş süresi olan 12 ay sonuna kadar Yüklenici tarafından İdarece gösterilecek depoya teslimi gerçekleştirilecektir. (Açıklama : Prototip onayına ilişkin olan yukarıda bahsedilen süreler 12 aylık toplam iş süresine dahil olup; 12 aylık süre sözleşmenin imzalanması ile başlayacaktır.) Yüklenici yukarıdaki şartlara uygun olarak sözleşmenin imzalanmasından itibaren en geç 15 gün içinde detaylı teslim programını ve iş takvimini İdarenin onayına sunacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Yavuz Selim Mah. Metro Sok. No:3 , 34220 Esenler/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati : 14.05.2015 – 11:00

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.sohbet

İlk yorum yapan olun

Yorumlar