İhale İlanı : Teknik Personel İş Elbisesi alınacaktırTeknik Personel İş Elbisesi alınacaktır
İSTANBUL ULAŞIM SAN. VE TİC.A.Ş.

TEKNİK PERSONEL İŞ ELBİSESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2015/10922
1-İdarenin
a) Adresi : YAVUZ SELİM MAH. METRO SK. NO:3 34220 ESENLER/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2125689970 – 2125688900
c) Elektronik Posta Adresi : info@istanbul-ulasim.com.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
2.700 Adet T-SHIRT 1.350 Adet YAZLIK İŞ PANTOLONU 2.700 Adet SWEATSHIRT 1.350 Adet KIŞLIK İŞ PANTOLONU 1.350 Adet MONT 1.350 Adet İŞ ÖNLÜK’ten oluşan Teknik Personel İş Elbisesi alınacaktır
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Yavuz Selim Mah. Metro Sk. No:3 34220 Esenler-İSTANBUL adresinde yer alan İdare deposu
c) Teslim tarihi : a) Yüklenici firma, ürünler için kullanacağı kumaş örneklerini, teknik şartnameye uygun olduğuna dair belgeleriyle beraber sözleşme imzalandıktan sonra 15 takvim günü içinde İdareye teslim eder. İdare kumaş örneklerini zarf içine koyup kaşeleyip teslim alır. b) Yüklenici her üründen, teknik şartnameye uygun numuneler üretip sözleşme imzalandıktan sonra 15 takvim günü içinde idareye teslim eder. c) İdare yüklenicinin teslim etmiş olduğu numuneleri teslim tarihinden sonra 3 takvim günü içerisinde görsel olarak inceler teknik şartnameye uygun olup olmadığına karar verip kararı yazılı olarak yükleniciye bildirir. Numuneleri paketleyerek kaşeleyip kaldırır. ç) İdare, numuneler görsel olarak şartnameye uygun değilse bildirim tarihinden sonra 10 takvim günü içerisinde tekrar numune sunması için bir kereye mahsus yükleniciye süre tanır. Bu 10 günlük süre, sözleşmenin 34. Maddesi uyarınca ihtar süresi niteliğinde olup; Yüklenicinin sunmuş olduğu ikinci numuneler de görsel olarak şartnameye uygun değilse sözleşme fesh edilir. d) Ayrıca, iş bu 10.3.ç. de belirtilen ihtar süresi boyunca; Yükleniciye her gün için ve kabul edilmeyen numune başına, ilgili numune malın teklif cetvelindeki bedelinin % 1 i oranında ceza kesilir. e) Yüklenici idareye teslim etmiş olduğu numunelerin, idare tarafından görsel olarak teknik şartnameye uygun olduğu kararı kendisine yazılı olarak bildirildikten sonra seri üretime geçer. f) Yüklenici İdareden numuneler görsel olarak şartnameye uygundur yazısını elden teslim aldığı tarihten itibaren 50 takvim günü içerisinde ürünleri üretip teslim etmek zorundadır. g) Yüklenici ürünleri Esenler ana depoya teslim eder. h) İdare ürünler teslim edildikten sonra 15 takvim günü içinde üretilen her üründen sondaj yöntemiyle birer adet numune alıp akradite olan labaratuvara gönderir. Ürünlerin teknik şartnameye uygun olup olmadığına dair analiz yaptırır. Analiz sonuçları teknik şart nameye uygun çıkarsa İdare ürünleri kabul eder. Analiz sonuçları teknik şartnameye uygun çıkmazsa ürünlerin tamamını reddeder. İş bu maddede belirtilen laboratuvar analizleri için tüm laboratuvar ücretleri Yüklenici tarafından ödenir. ı) Ürünlerin teslimi ve iadesi durumunda her türlü nakliye ücreti yüklenici tarafından ödenir. i) Ürünlerde beden numaraları yazılı olacak.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Yavuz Selim Mah. Metro Sk. No:3 34220 Esenler-İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 09.04.2015 – 10:00

ihale_dokumani_2015_10922

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlar